ICM wspiera ambitnych studentów we współpracy z Boston Consulting Group oraz Federacją Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii

EmpowerPL

Staż w Laboratorium Stosowanych Badań Społecznych oraz program mentoringu wśród inicjatyw ICM UW dla najzdolniejszych młodych Polaków studiujących w polskich i europejskich ośrodkach akademickich.

 

EmpowerPL: 100 mentorów dla 100 wybitnych studentów na 100-lecie niepodległości

We wrześniu zakończyła się druga edycja programu mentoringowego EmpowerPL dla młodych Polaków studiujących na najlepszych polskich i europejskich uczelniach, którzy wyróżniają się osiągnięciami naukowymi, zawodowymi czy zaangażowaniem w działalność społeczną. O mentoring dla setki wybitnych studentów poproszono szefów i menedżerów firm oraz instytucji, które mają największy wpływ na polską gospodarkę.

[Zobacz 100 mentorów II edycji programu]

Do grona stu mentorów został również zaproszony dr Marek Michalewicz, dyrektor interdyscyplinarnego centrum superkomputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, który wspierał w programie EmpowerPL studentkę Szkoły Głównej Handlowej.

Rola mentora jest dla mnie wielkim przywilejem i bardzo wartościowym doświadczeniem. Program umożliwił mi spotkanie i rozmowy z nadzwyczaj mądrymi i uzdolnionymi młodymi ludźmi, którzy stoją na początku swojej kariery zawodowej, mają ambitne aspiracje oraz silną motywację i chęć wartościowej realizacji osobistej i zawodowej. Możliwość ich poznania, umacnianie w nich poczucia, że kierunek ich poszukiwań jest właściwy, oraz podzielenie się własnym doświadczeniem, to jedna z najbardziej satysfakcjonujących stron mojej pracy – mówi dr Marek Michalewicz.

Staż w Laboratorium Stosowanych Badań Społecznych ICM

Trzecia edycja EmpowerPL zostanie ogłoszona pod koniec października na konferencji Poland 2.0 Summit w Londynie. Ubiegłoroczny szczyt w londyńskim Imperial College, obok inauguracji programu, był nieformalnym zalążkiem współpracy młodych polskich studentów studiujących za granicą z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Z perspektywy stażu w Laboratorium Stosowanych Badań Społecznych ICM skorzystali Konstanty Kowalewski z London School of Economics (Mathematics and Statistics) oraz Krzysztof Cybulski z Uniwersytetu w Maastricht (Data Science & Knowledge Engineering). Studenci przeprowadzili badania dotyczące metod oceny równowagi strukturalnej w sieciach medialnych pod opieką naukową dr. Dominika Batorskiego.