Okres realizacji Nazwa projektu Program Źródło finansowania Kwota finansowania całkowita Kwota finansowania ICM
2024 2027 MOSAIC – Multi-site application of Open Science in the creAtion of healthy environments Involving local Communities HORIZON-HLTH UE 5 993 603,75 € 998 375,- €
2024 2027 OSTrails – Open Science Plan-Track-Assess Pathways HORIZON-INFRA UE 7 274 147,50 € 173 125,00 €
2023 2026 ATC-TBO – Air Traffic Control Trajectory Based Operations HORIZON-SESAR UE
MNiSW
25 730 681,75 € 92 400,00 €
2023 2025 SciLake – Democratising and making sense out of heterogeneous scholarly content HORIZON-INFRA UE 4 809 450,00 € 350 625,00 €
2023 2025 CRAFT-OA – Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access HORIZON-INFRA UE 4 777 337,50 € 332 625,00 €
2023 2025 FAIRBiRDS – FAIR Bird Research Data and Software (FAIRBiRDS): closing the research lifecycle in the long tail of science CHIST-ERA NCN, UE 952 757 zł 527 044 zł
2023 2024 Historia superkomputerów IDUB MNISW 20 000 zł 20 000 zł
2021 2024 EOSC Future H2020 UE
MEiN
42 077 088,84 € 88 125,00 €
2023 2025 Pionier-Q – Ogólnopolska Kwantowa Infrastruktura Komunikacyjna DIGITAL UE
MEiN
MRiT/MC
9 999 998,51 € 904 685,00 €
2023 2025 Mazovia EDIH – European Digital Innovation Hub of Mazovia DIGITAL UE
FENG
2 566 505,99 € 259 219,48 €
2022 2025 FAIRCORE4EOSC – Core Components Supporting a FAIR EOSC  HORIZON-INFRA UE 9 997 558,00 € 205 937,00 €
2021 2024 Badania humanistyczne poszerzające granice dyscyplin, rozwijające innowacyjne narzędzia i modele, poszerzające rozumienie umysłu, języka i kultury IDUB MNiSW 360 000 zł 360 000 zł
2018 2023 PPPN – Platforma Polskich Publikacji Naukowych POPC UE
EFRR
5 164 777,78 zł 5 164 777,78 zł
2018 2023 DRODB – Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych POPC UE
EFRR
4 998 889,00 zł 3 474 444,00 zł
2018 2023 AGRO – Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO POPC UE
EFRR
7 442 980,00 zł 1 183 350,00 zł
2018 2023 EDUGEN – Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka POWER UE
EFS
35 749 973,23 zł 928 044,42 zł
2019 2023 Total Airport Management, PJ04-W2 TAM SESAR W2 UE
MEiN
11 803 141,25 € 357 192,50 zł
2019 2023 Airport airside and runway throughput, PJ02-W2 AART SESAR W2 UE
MEiN
23 527 834,99 € 530 738,08 €
2020 2024 HEAP – Human Exposome Assessment Platform H2020 UE 11 996 515 € 470 000,00 €
2017 2023 PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji POIR UE
EFRR
561 899 546,46 zł 12 525 195,29 zł
2021 2023 OpenAIRE-Nexus Scholarly Communication Services for EOSC users H2020 UE
MEiN
3 999 923,50 € 564 972,00 €
2020 2023 Identyfikacja czynników genetycznych i środowiskowych aktywacji syndromu PIMS w Polsce IDUB MNiSW 100 000,00 zł 100 000,00 zł
2021 2023 System wspierający zarządzanie energią w Lokalnych Obszarach Bilansowania z uwzględnieniem odnawialnej generacji rozproszonej, magazynów energii i infrastruktury do e-mobilności. POIR NCBR
EFRR
5 397 648,91 zł 1 286 875,00 zł
2021 2023 Udział ICM i promocja polskiej nauki na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubai Społeczna odpowiedzialność nauki MEiN 165 000 zł 165 000 zł
2021 2023 Wielofunkcyjna, zintegrowana baza atmosferycznych danych obserwacyjno-pomiarowych i wyników symulacji wraz z systemem udostępniania tych danych IDUB MNiSW 149 600 zł 149 600 zł
Okres realizacji Nazwa projektu Program Źródło finansowania Kwota finansowania całkowita Kwota finansowania ICM
2020 2022 EUROCC – National
Competence Centres in the framework of EuroHPC
EURO HPC UE
NCBR
MEiN
375 000 € 188 825 €
2021 2022 Ocena wpływu wariantu B.1.1.7 wirusa SARS-CoV-2 na epidemiologię i obraz kliniczny COVID-19 wśród dzieci IDUB MNiSW 99 072 zł 99 072 zł
2021 2023 Wielofunkcyjna, zintegrowana baza atmosferycznych danych obserwacyjno-pomiarowych i wyników symulacji wraz z systemem udostępniania tych danych IDUB MNiSW 149 600 zł 149 600 zł
2021 2021 Szkoła letnia
Zastosowania zaawansowanych technik przetwarzania danych w naukach przyrodniczych
ZIP (PO WER) UE 27 494,43 zł
2019 2020 Warsaw SCC Team w międzynarodowych konkursach Student Cluster Competitions 2019/2020 PO WER UE 100 000,00 zł 100 000,00 zł
2018 2021 Problemy odwrotne w modelowaniu nowotworów HARMONIA NCN 210 000,00 zł 210 000,00 zł
2018 2021 OpenAIRE-Advance – OpenAIRE Advancing Open Scholarschip Horyzont 2020 UE € 9 999 997,50 1 789 200,00 zł
2017 2018 Warsaw Team w międzynarodowych konkursach Supercomputing Challenge 2017/2018 PO WER UE 100 000,00 zł 100 000,00 zł
2016 2019 Management and sharing data used in trajectory PJ18 4DTM SESAR UE
MEiN
€ 49 248 701,22 87 393,00 zł
2016 2019 Improved Performance in Ptherovision of Separation PJ10 PROSA SESAR UE
MEiN
€ 37 697 886,99 1 498 544,00 zł
2016 2019 Dynamic Airspace Configuration supporting moving area PJ08 AAM SESAR UE
MEiN
€ 3 911 927,00 206 408,00 zł
2016 2019 Enhanced Collaborative Airport Performance Management PJ04 TAM SESAR UE
MEiN
€ 12 727 221,65 418 841,00 zł
2016 2019 Safety support tools for runway excursion PJ03b SAFE SESAR UE
MEiN
€ 11 754 833,39 1 946 217,00 zł
2016 2019 Traffic optimisation on single and multiple runway airports PJ02 EARTH SESAR UE
MEiN
€ 22 275 403,60 84 900,00 zł
2015 2018 Open Access Infrastructures for Research in Europe 2020 OpenAire2020 HORIZON 2020 UE € 13 132 500,00 € 525 625,00
2014 2018 Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł – START Program Strategiczny “Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED NCBR 16 999 769,00 zł 1 751 702,00 zł
2014 2017 Zastosowanie wysoko wydajnych metod obliczeniowych do modelowania dynamiki dywersyfikacji hemaglutyniny wirusa grypy OPUS NCN 987 900,00 zł 987 900,00 zł
2014 2017 Rozwój algorytmów identyfikacji wszystkich ważnych zmiennych z użyciem metod uczenia maszynowego OPUS NCN 501 860,00 zł 501 860,00 zł
2014 2017 Badanie własności fizykochemicznych fragmentu rybosomu bakteryjnego oraz enzymów dezaktywujących w miejscachwiązania linkozamidów z wykorzystaniem metod modelowania komputerowego Preludium NCN 150 000,00 zł 150 000,00 zł
2014 2017 Media społecznościowe czynnikiem mobilizacji zasobów relacyjnych wzmacniających mechanizmy partycypacji idzielenia się FUGA NCN 468 000,00 zł 468 000,00 zł
2014 2017 Heterogeniczne obliczenia równoległe i rozproszone w Jawie HPCJD CHIST-ERA NCN 1 010 980,00 zł 1 010 980,00 zł
2014 2016 System Analizy Orzeczeń Sądowych – SAOS INNOWACJE SPOŁECZNE NCBR 763 712,00 zł 629 036,00 zł
2014 2016 GEKON – Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych GEKON NCBR 9 785 374,00 zł 370 000,00 zł
2014 2016 Facilitate Open Science Training For European Research – FOSTER 7. Program Ramowy Unii Europejskiej UE € 1 946 905,00 € 47 347,00
2014 2015 Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarzcych – RoSa PO KL UE 1 443 890,00 zł 476 981,00 zł
2014 2015 Warszawska Szkoła Analizy Danych – WSAD PO KL UE 1 825 019,00 zł 417 434,00 zł
2014 2015 Dziedzinowe usługi nowej generacji w infrastrukturze PLGrid dla Polskiej Nauki – PLGrid NG POIG UE
BP
14 884 371,00 zł 2 885 225,56 zł
2014 2015 Odkrywamy świat za pomocą symulacji komputerowych POIG UE
BP
25 530,00 zł 25 530,00 zł
2013 2017 EU-HIT – European High – Performance Infrastructures in turbulence 7. Program Ramowy Unii Europejskiej UE € 7 000 000,00 € 200 000,00
2013 2016 Dynamika konkurencji i współpracy w nauce: indywidualne strategie, sieci współpracy i hierarchie organizacyjne SONATA NCN 380 744,00 zł 380 744,00 zł
2013 2015 TRAFIC – Nowatorska metoda czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą modelowania przepływów in silico,na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej PBS NCBR 3 558 760,00 zł 1 435 570,00 zł
2013 2015 PRACE III – Partnership for Advanced Computing in Europe 7. Program Ramowy Unii Europejskiej UE € 76 228,00
2013 2015 Komunikacja sieciowa i wpływ nowych mediów. W poszukiwaniu nowej teorii mediów OPUS NCN 165 880,00 zł 165 880,00 zł
2013 2015 LIDeCoMP – New perspectives for landfills isolations design via computational modeling of flows at pore scale Fundusz Małych Grantów Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza NCBR 368 706,00 zł 368 706,00 zł
2013 2015 MAN-HA – Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności POIG UE
BP
24 593 780,41 zł 919 567,74 zł
2013 2015 OCEAN: Otwarte Centrum Danych i ich Analiz – Centrum Kompetecji POIG UE
BP
168 488 685,76 zł 150 036 652,90 zł
2012 2015 Zwięzłe przedstawienia OPUS NCN 102 926,00 zł 102 926,00 zł
2011 2015 Application of systems biology to study important processes in Saccharomyces cerevisiae POIG UE
FNP
2 652 000,00 zł 2 652 000,00 zł
2011 2015 PLGrid Plus – Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej POIG UE
BP
80 522 341,32 zł 14 471 129,00 zł
2010 2015 IniTech – Analiza genetyczna ważnych gospodarczo gatunków ryb w związku z odbudową ich populacji w wodach Polski IniTech NCBiR 1 300 000,00 zł 1 300 000,00 zł
2010 2015 Opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu –SICMAT POIG UE
BP
13 147 950,00 zł 1 575 233,00 zł
2010 2014 POL-ON – Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym PO KL UE 19 254 600,00 zł 6 243 592,00 zł
2010 2014 EGI Inspire – European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Research in Europe 7. Program Ramowy Unii Europejskiej UE € 25 000 000,00 € 178 334,00
2010 2014 SYNAT – Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy Krajowy program badań NCBiR 67 859 297,00 zł 14 316 007,00 zł
2010 2012 Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym PO KL UE         ORE/MEN 16 220 594,00 7 113 050,00
2009 2015 Towards an Integrated Framework for Climate Impact Assessments for International Market Systems with Long-Term Investments – NSF CNH CLIMARK National Science Foundation USA National Science Foundation USA $16 896,00
2009 2015 CePT – Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii POIG UE
BP
388 444 071,00 zł 32 078 797,00 zł
2009 2014 POWIEW – Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki POIG UE
BP
54 794 686,00 zł 30 419 486,00 zł
2009 2012 PL GRID – Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej POIG UE
BP
80 513 407,00 zł 15 564 722,00 zł
2008 2014 NANOBIOM – Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie – Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe POIG UE
BP
73 310 000,00 zł 499 297,00 zł
2008 2013 PROZA – Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery POIG UE
OPI
12 796 713,00 zł 7 175 706,00 zł
2008 2012 PLATON – Platforma Obsługi Nauki POIG UE
MNiSW
84 328 673,00 zł 5 464 439,00 zł
Skip to content