LP Okres realizacji Nazwa projektu Program/
Źródło finansowania
Kwota finansowania całkowita Kwota finansowania
ICM
1 2018 2021 PPPN - Platforma Polskich Publikacji Naukowych POPC 5 164 777,78 zł 5 164 777,78 zł
2 2018 2021 DRODB - Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych POPC 4 998 889,00 zł 3 474 444,00 zł
3 2018 2021 AGRO - Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO POPC 7 442 980,00 zł 1 183 350,00 zł
4 2018 2022 EDUGEN - Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka POWER 35 749 973,23 zł 928 044,42 zł
5 2019 2023 Total Airport Management, PJ04-W2 TAM SESAR W2 11 803 141,25 € 357 192,50 zł
6 2019 2023 Airport airside and runway throughput, PJ02-W2 AART SESAR W2 23 527 834,99 € 530 738,08 €
7 2020 2024 HEAP - Human Exposome Assessment Platform Horyzont 2020 11 996 515 € 470 000,00 €
8 2017 2023 PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji POIR 4.2/16 525 012 372,78 zł 12 410 782,00 zł
9 2020 2022 EUROCC - National Competence Centres in the framework of EuroHPC  EURO HPC 375 000,00 € 188 825,00 €
10 2021 2023 OpenAIRE-Nexus Scholarly Communication Services for EOSC users Horyzont 2020 3 999 923,50 € 564 972,00 €
11 2020 2022 Identyfikacja czynników genetycznych i środowiskowych aktywacji syndromu PIMS w Polsce IDUB VI.1 100 000,00 zł 100 000,00 zł
12 2021 2022 Ocena wpływu wariantu B.1.1.7 wirusa SARS-CoV-2 na epidemiologię i obraz kliniczny COVID-19 wśród dzieci IDUB IV. 1.Działanie VI.1. Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w procesie federalizacji 99 072,00 zł 99 072,00 zł
13 2021 2023 System wspierający zarządzanie energią w Lokalnych Obszarach Bilansowania z uwzględnieniem odnawialnej generacji rozproszonej, magazynów energii i infrastruktury do e-mobilności. POIR 1.1.1 5397648,91 zł 1 286 875,00 zł
14 2021 2023 EOSC Future Komisja Europejska HORIZON2020 42 077 088,84 € 88 125,00 €
15 2021 2022 Udział ICM i promocja polskiej nauki na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubai Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu 165 000 zł 165 000 zł
16 2021 2023 Badania humanistyczne poszerzające granice dyscyplin, rozwijające innowacyjne narzędzia i modele, poszerzające rozumienie umysłu, języka i kultury IDUB, Działanie I.3.6 Humanistyka cyfrowa 360 000 zł 360 000 zł
17 2021 2022 Wielofunkcyjna, zintegrowana baza atmosferycznych danych obserwacyjno-pomiarowych i wyników symulacji wraz z systemem udostępniania tych danych IDUB, Priorytetowy Obszar Badawczy III 149 600 zł 149 600 zł
LP Okres realizacji Nazwa projektu Program/
Źródło finansowania
Kwota finansowania całkowita Kwota finansowania
ICM
1 2021 2021 Szkoła letnia Zastosowania zaawansowanych technik przetwarzania danych w naukach przyrodniczych ZIP (PO WER) 27 494,43 zł
2 2019 2020 Warsaw SCC Team w międzynarodowych konkursach Student Cluster Competitions 2019/2020 PO WER 100 000,00 zł 100 000,00 zł
3 2018 2021 Problemy odwrotne w modelowaniu nowotworów HARMONIA NCN 210 000,00 zł 210 000,00 zł
4 2018 2021 OpenAIRE-Advance - OpenAIRE Advancing Open Scholarschip Horyzont 2020 € 9 999 997,50 1 789 200,00 zł
5 2017 2018 Warsaw Team w międzynarodowych konkursach Supercomputing Challenge 2017/2018 PO WER 100 000,00 zł 100 000,00 zł
6 2016 2019 Management and sharing data used in trajectory PJ18 4DTM SESAR € 49 248 701,22 87 393,00 zł
7 2016 2019 Improved Performance in the Provision of Separation PJ10 PROSA SESAR € 37 697 886,99 1 498 544,00 zł
8 2016 2019 Dynamic Airspace Configuration supporting moving area PJ08 AAM SESAR € 3 911 927,00 206 408,00 zł
9 2016 2019 Enhanced Collaborative Airport Performance Management PJ04 TAM SESAR € 12 727 221,65 418 841,00 zł
10 2016 2019 Safety support tools for runway excursion PJ03b SAFE SESAR € 11 754 833,39 1 946 217,00 zł
11 2016 2019 Traffic optimisation on single and multiple runway airports PJ02 EARTH SESAR € 22 275 403,60 84 900,00 zł
12 2015 2018 Open Access Infrastructures for Research in Europe 2020 OpenAire2020 HORIZON 2020 € 13 132 500,00 € 525 625,00
13 2014 2017 Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł - START Program Strategiczny "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED 16 999 769,00 zł 1 751 702,00 zł
14 2014 2017 Zastosowanie wysoko wydajnych metod obliczeniowych do modelowania dynamiki dywersyfikacji hemaglutyniny wirusa +grypy NCN 987 900,00 zł 987 900,00 zł
15 2014 2017 Rozwój algorytmów identyfikacji wszystkich ważnych zmiennych z użyciem metod uczenia maszynowego NCN 501 860,00 zł 501 860,00 zł
16 2014 2017 Badanie własności fizykochemicznych fragmentu rybosomu bakteryjnego oraz enzymów dezaktywujących w miejscach wiązania linkozamidów z wykorzystaniem metod modelowania komputerowego NCN 150 000,00 zł 150 000,00 zł
17 2014 2017 Media społecznościowe czynnikiem mobilizacji zasobów relacyjnych wzmacniających mechanizmy partycypacji i dzielenia się NCN 468 000,00 zł 468 000,00 zł
18 2014 2017 Heterogeniczne obliczenia równoległe i rozproszone w Jawie HPCJD NCN 1 010 980,00 zł 1 010 980,00 zł
19 2014 2016 System Analizy Orzeczeń Sądowych - SAOS INNOWACJE SPOŁECZNE 763 712,00 zł 629 036,00 zł
20 2014 2016 GEKON - Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych Program GEKON (Generator Koncepcji Ekologicznych) 9 785 374,00 zł 370 000,00 zł
21 2014 2016 Facilitate Open Science Training For European Research - FOSTER 7. Program Ramowy Unii Europejskiej € 1 946 905,00 € 47 347,00
22 2014 2015 Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarzcych - RoSa PO KL 1 443 890,00 zł 476 981,00 zł
23 2014 2015 Warszawska Szkoła Analizy Danych - WSAD PO KL 1 825 019,00 zł 417 434,00 zł
24 2014 2015 Dziedzinowe usługi nowej generacji w infrastrukturze PLGrid dla Polskiej Nauki - PLGrid NG POIG 14 884 371,00 zł 2 885 225,56 zł
25 2014 2015 Odkrywamy świat za pomocą symulacji komputerowych POIG 25 530,00 zł 25 530,00 zł
26 2013 2017 EU-HIT - European High - Performance Infrastructures in turbulence 7. Program Ramowy Unii Europejskiej € 7 000 000,00 € 200 000,00
27 2013 2016 Dynamika konkurencji i współpracy w nauce: indywidualne strategie, sieci współpracy i hierarchie organizacyjne NCN 380 744,00 zł 380 744,00 zł
28 2013 2015 TRAFIC - Nowatorska metoda czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą modelowania przepływów in silico, na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej PBS1 3 558 760,00 zł 1 435 570,00 zł
29 2013 2015 PRACE III - Partnership for Advanced Computing in Europe 7. Program Ramowy Unii Europejskiej € 76 228,00
30 2013 2015 Komunikacja sieciowa i wpływ nowych mediów. W poszukiwaniu nowej teorii mediów NCN 165 880,00 zł 165 880,00 zł
31 2013 2015 LIDeCoMP - New perspectives for landfills isolations design via computational modeling of flows at pore scale Fundusz Małych Grantów Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza 368 706,00 zł 368 706,00 zł
32 2013 2015 MAN-HA - Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności POIG 24 593 780,41 zł 919 567,74 zł
33 2013 2015 OCEAN: Otwarte Centrum Danych i ich Analiz - Centrum Kompetecji POIG 168 488 685,76 zł 150 036 652,90 zł
34 2012 2015 Zwięzłe przedstawienia NCN 102 926,00 zł 102 926,00 zł
35 2011 2015 Application of systems biology to study important processes in Saccharomyces cerevisiae POIG 2 652 000,00 zł 2 652 000,00 zł
36 2011 2015 PLGrid Plus - Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej POIG 80 522 341,32 zł 14 471 129,00 zł
37 2010 2015 IniTech - Analiza genetyczna ważnych gospodarczo gatunków ryb w związku z odbudową ich populacji w wodach Polski NCBiR 1 300 000,00 zł 1 300 000,00 zł
38 2010 2015 Opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu - SICMAT EFRR 13 147 950,00 zł 1 575 233,00 zł
39 2010 2014 POL-ON - Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym EFS 19 254 600,00 zł 6 243 592,00 zł
40 2010 2014 EGI Inspire - European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Research in Europe 7. Program Ramowy Unii Europejskiej € 25 000 000,00 € 178 334,00
41 2010 2014 SYNAT - Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy Krajowy program badań 67 859 297,00 zł 14 316 007,00 zł
42 2009 2015 Towards an Integrated Framework for Climate Impact Assessments for International Market Systems with Long-Term Investments – NSF CNH CLIMARK National Science Foundation USA $16 896,00
43 2009 2015 CePT - Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii POIG 388 444 071,00 zł 32 078 797,00 zł
44 2009 2014 POWIEW – Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki POIG 54 794 686,00 zł 30 419 486,00 zł
45 2009 2012 PL GRID - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 80 513 407,00 zł 15 564 722,00 zł
46 2008 2014 NANOBIOM - Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie – Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe POIG 73 310 000,00 zł 499 297,00 zł
47 2008 2013 PROZA - Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery POIG 12 796 713,00 zł 7 175 706,00 zł
48 2008 2012 PLATON - Platforma Obsługi Nauki NCBiR 84 328 673,00 zł 5 464 439,00 zł