Wprowadzenie do sieci neuronowych opartych na fizyce (PINNs)

W maju odbyły się warsztaty prowadzone wspólnie przez Center4ML (Wydział Fizyki) oraz ICM UW – w ramach projektu EuroCC2, pn. „ML Workshop: Physics-Informed Neural Networks and Neural Operators”. Nagrania z tego wydarzenia publikujemy na naszym kanale YT.

PINNs (physics-informed neural networks) to model uczenia maszynowego, który może być wykorzystywany do rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych (PDEs – partial differential equations), które są wszechobecne w fizyce, inżynierii i innych dziedzinach. PINNs działają poprzez osadzenie praw fizycznych rządzących danym układem w procesie uczenia. Pozwala to PINNs na uczenie się dokładnych rozwiązań PDEs, nawet przy bardzo ograniczonych danych.

Szczegółowy program wydarzenia oraz materiały są dostępne na stronie: https://indico.icm.edu.pl/event/49/


Zobacz także:

Narodowe Centrum Kompetencji HPC (EuroCC2)

Centrum Uczenia Maszynowego (Center4ML)


Day 1 – 11.05.2024

ML Workshop Physics-Informed Neural Networks and Neural Operators [Part 1]

Introduction to PyTorch

Hands-on exercises:

  • Writing and running Python in Colab
  • Using PyTorch to create and train simple neural networks

Day 2 -18.05.2024

ML Workshop Physics-Informed Neural Networks and Neural Operators [Part 2]

Short Lecture

  • Introduction to Physics-Informed Neural Networks (PINNs)
  • The physics-informed loss function

Hands-on exercise: Training a PINN to solve a simple ODE (mass-spring-damper)

Hands-on exercise: Training a PINN for parameter identification in PDE (heat transfer)