Szkoły Letnie w ICM to poszerzenie posiadanej oferty edukacyjnej kierowanej do studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem kształcenia proponowanych szkół letnich jest wzmocnienie kompetencji studentów; zarówno zawodowych, jak i tzw. miękkich a także pogłębienie znajomości terminologii dziedzinowej w języku angielskim.

Tematy, które pojawiły się na naszych Szkołach Letnich to:


Szkoła lenia ICM jest organizowana w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl

Szkoła Letnia 2022

27 VI 2022 - 8 VII 2022 r.
Zaawansowane narzędzia IT oraz sposoby komunikacji w pracy (nie tylko) naukowej/Advanced IT tools and communication methods in (not only) scientific work

akademia.icm.edu.pl/szkolenia/studencka-szkola-letnia2022/

Szkoła Letnia 2021

28 VI 2021 - 9 VII 2021 r.
Zastosowania zaawansowanych technik przetwarzania danych w naukach przyrodniczych/Applications of advanced data processing in life sciences

akademia.icm.edu.pl/szkolenia/szkola-letnia/
Skip to content