O projekcie MOSAIC na MediLabSecure Global Meeting w Paryżu

Dr Aneta Afelt wystąpiła na globalnej konferencji MediLabSecure w panelu dedykowanym wpływowi koncepcji One Health na krajową strategię zdrowotną. Spotkanie w paryskim Instytucie Pasteura dotyczyło regionalnej i wielosektorowej współpracy, której celem jest poprawa zdrowia na świecie.

Dr Afelt podkreśliła w swoim wystąpieniu relację między zmianami klimatu a ryzykiem epidemiologicznym w odniesieniu do projektu MOSAIC, który od początku 2024 r. realizuje międzynarodowy zespół badaczy przy informatycznym wsparciu ICM UW –  w zakresie budowy infrastruktury otwartych danych oraz platformy zgodnej z zasadami FAIR.
[Zobacz: Nauka w Polsce: Polscy naukowcy zaangażowani w projekt badania zdrowia planety]

Konferencja zatytułowana “Regional and Multisectoral Cooperation in Action: Tackling Emerging Infectious Diseases Impacted by Climate Change in the Mediterranean Region” odbyła się pierwszego dnia MediLabSecure Global Meeting (11-13.06) – wydarzenie zorganizowano w dziesiątą rocznicę od powołania projektu o tej samej nazwie. Głównym organizatorem globalnych spotkań jest Instytut Pasteura w Paryżu.

W panelu przy okrągłym stole – “How a collaborative regional One Health project can successfully impact national health strategy?” – wzięli udział:

  • Dr. Aneta Afelt, IRD (ICM UW)
  • Dr. Benoit Miribel, One Sustainable Health Foundation
  • Dr. Lusine Paronyan, WHO Armenia
  • Dr. Benjamin Roche, IRD
  • Dr. Wim Van der Poel, Wageningen University

Zobacz pełną agendę z 11.06

Zdjęcie: MediLabSecure / One Sustainable Health for All Foundation (Dr Aneta Afelt czwarta od prawej)


MOSAIC (Multi-site application of Open Science in the creAtion of healthy environments Involving local Communities) – to projekt otwartych, multimodalnych i replikowalnych ekosystemów informacyjnych wspierających społeczności transgraniczne. MOSAIC uzyskał finansowanie w ramach konkursu Horizon Europe: Environment and health – Planetary health (HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-01). Zadanie realizuje międzynarodowe konsorcjum 15 instytucji na czele z francuskim IRD (Institut de Recherche pour le Développement). Rolą ICM UW jest przygotowanie infrastruktury danych oraz oprogramowania dla interesariuszy. Liderem polskiego zespołu MOSAIC jest dr Aneta Afelt (adiunkt w ICM UW, członkini grupy badawczej Espace-DEV afiliowanej przy IRD).

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.