flags-Euro-CC

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w konsorcjum EuroCC

Nazwa projektu: Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC

Akronim: EuroCC

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Wartość projektu: 4 247 200,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 123 600,00 zł

Okres realizacji : 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EuroHPC Joint Undertaking.


EuroHPC to wspólne przedsięwzięcie 33 krajów europejskich i Komisji Europejskiej (EuroHPC JU) mające na celu budowę eksaskalowej infrastruktury obliczeniowej w Europie. W ramach II filaru tego projektu zaplanowano powstanie Narodowych Centrów Kompetencji EuroHPC (EuroCC), których zadaniem będzie wsparcie badań naukowych w przemyśle z udziałem badaczy środowiska akademickiego oraz z wykorzystaniem dostarczanych przez superkomputery EuroHPC zasobów obliczeniowych. Komputery Dużej Mocy stanowią obecnie kluczowe narzędzie dla rozwoju nauki i przemysłu w Europie, ich znaczenie rosło nieprzerwanie na przestrzeni trzech ostatnich dekad i ewoluowało w kierunku technologii, której zadaniem jest wspieranie szeregu najważniejszych sektorów europejskiej gospodarki.

Głównym celem projektu EuroCC jest stworzenie europejskiego systemu wsparcia technologicznego opartego o ściśle powiązane ze sobą Narodowe Centra Kompetencji w poszczególnych krajach europejskich, co pozwoli na odnoszenie korzyści środowisku akademickiemu, sektorowi przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) oraz administracji publicznej z dostępnej wiedzy specjalistycznej, doświadczenia i zasobów EuroHPC. W każdym uczestniczącym europejskim państwie zostanie wyznaczony jeden punkt kontaktowy, określony mianem Narodowego Centrum Kompetencji EuroHPC, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie projektu i realizację zadań na poziomie krajowym.

Działalność Narodowych Centrów Kompetencji obejmować będzie:

W Polsce projekt EUROCC realizuje konsorcjum w składzie:


ProgramPremia na Horyzoncie 2
Źródło finansowaniaMinisterstwo Edukacji i Nauki
Tytuł projektuNarodowe Centra Kompetencji EuroHPC
AkronimEuroCC
Umowa o dofinansowanie496061/PnH2/2021
Data podpisania umowy 8.03.2021
Data początku projektu8.03.2021
Data zakończenia projektu31.12.2022
Kierownik projektuJoanna Jędraszczyk
Finansowanie Projekt dofinansowany z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Premia na Horyzoncie 2”
Kwota całkowita dla ICM UW 171 079,00 zł
Kwota dofinansowania dla ICM UW 171 079,00 zł

Dofinansowano z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Premia na Horyzoncie 2”

Wróc do projektów
Wróc do projektów

Skip to content