Inżynieria obliczeniowa

Inżynieria obliczeniowa to studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzone w ICM. Oferta skierowana jest do:

  • absolwentów studiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia, siedmiosemestralne, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera),
  • absolwentów studiów magisterskich.

Studia trwają 3 semestry i kończy je uzyskanie tytułu zawodowego magistra.

Program studiów dotyczy zastosowania obliczeń naukowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania zaawansowanych problemów naukowych i technicznych.
Inżynieria obliczeniowa odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na wykorzystanie symulacji komputerowych w różnych dziedzinach nauki, gospodarki i biznesu. Modelowanie komputerowe jest niezbędne do zbudowania gospodarki opartej o wiedzę.

W trakcie studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa studenci uzyskają podstawową wiedzę z zakresu systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem:

  • architektury wielkoskalowej,
  • zarządzania systemami wielkoskalowymi,
  • wykorzystywania systemów wielkoskalowych w wybranych dziedzinach.

Studenci zapoznają się także z metodami prac na wielkich zbiorach danych (Big Data), w tym ich:

  • przetwarzania,
  • analizy,
  • wizualizacji.

Poznają metody i paradygmaty programowania systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem programowania równoległego i rozproszonego, w tym systemów gridowych oraz przetwarzania w chmurze. Zdobędą wiedzę na temat wybranej dziedziny zastosowań obliczeń wielkoskalowych, wykorzystywanych algorytmów i metod obliczeniowych, a także wezmą udział w projektach obliczeniowych z wykorzystaniem superkomputerów.

Nauka na kierunku inżynieria obliczeniowa, ze względu na unikatowy charakter i niewielką liczbę studentów, będzie oparta o realizację projektów z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury obliczeniowej. Oprócz uczestnictwa w tradycyjnych wykładach studenci w ramach ćwiczeń będą brać udział w zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem systemów obliczeniowych ICM. Planowane jest także włączenie studentów w realizację projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych w ICM, jak również realizacja własnych projektów zgłaszanych przez studentów.

Istotnym elementem studiów praktycznych są trzymiesięczne praktyki, które będą się odbywały w centrum komputerowym ICM UW lub w firmach z sektora IT w formie prac indywidualnych lub zespołowych realizowanych pod opieką pracowników ICM UW.

Program studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa

Program studiów

Program studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa dla studentów rozpoczynających zajęcia w roku akademickim 2019/2020

Plan zajęć

Ramowy tygodniowy plan zajęć

Sylabus

Studia inżynieria obliczeniowa – zajęcia dla studentów I semestru

Rekrutacja

Rejestracja na inżynierię obliczeniową w roku 2019/2020 (semestr zimowy)
– do 11 września trwa druga tura rekrutacji.

Rejestracja na stronie IRK

Praktyki

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Praktyki.

Lokalizacja studiów

Siedziba ICM, ul. Pawińskiego 5a, Kampus Ochota

Kontakt

kierownik studiów
prof. dr hab. Piotr Bała
email: lp.ude.mcinull@ajcaturker-aiduts

kierownik sekretariatu studiów
Hanna Szymanowska
email: lp.ude.mcinull@aiduts

Więcej o studiach

Inżynieria obliczeniowa w ICM UW – jak nauczyć informatyki nieinformatyków

Inżynieria obliczeniowa – nowe podejście do kształcenia informatycznego