Studia w ICM UW - Inżynieria Obliczeniowa. HPC | Big Data | AI
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2020

Inżynieria obliczeniowa

Inżynieria obliczeniowa to studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzone w ICM. Oferta skierowana jest do:

  • absolwentów studiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia, siedmiosemestralne, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera),
  • absolwentów studiów magisterskich.

Studia trwają 3 semestry i kończy je uzyskanie tytułu zawodowego magistra.

Program studiów dotyczy zastosowania obliczeń naukowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania zaawansowanych problemów naukowych i technicznych.
Inżynieria obliczeniowa odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na wykorzystanie symulacji komputerowych w różnych dziedzinach nauki, gospodarki i biznesu. Modelowanie komputerowe jest niezbędne do zbudowania gospodarki opartej o wiedzę.

W trakcie studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa studenci uzyskają podstawową wiedzę z zakresu systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem:

  • architektury wielkoskalowej,
  • zarządzania systemami wielkoskalowymi,
  • wykorzystywania systemów wielkoskalowych w wybranych dziedzinach.

Studenci zapoznają się także z metodami prac na wielkich zbiorach danych (Big Data), w tym ich:

  • przetwarzania,
  • analizy,
  • wizualizacji.

Poznają metody i paradygmaty programowania systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem programowania równoległego i rozproszonego, w tym systemów gridowych oraz przetwarzania w chmurze. Zdobędą wiedzę na temat wybranej dziedziny zastosowań obliczeń wielkoskalowych, wykorzystywanych algorytmów i metod obliczeniowych, a także wezmą udział w projektach obliczeniowych z wykorzystaniem superkomputerów.

Nauka na kierunku inżynieria obliczeniowa, ze względu na unikatowy charakter i niewielką liczbę studentów, będzie oparta o realizację projektów z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury obliczeniowej. Oprócz uczestnictwa w tradycyjnych wykładach studenci w ramach ćwiczeń będą brać udział w zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem systemów obliczeniowych ICM. Planowane jest także włączenie studentów w realizację projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych w ICM, jak również realizacja własnych projektów zgłaszanych przez studentów.

Istotnym elementem studiów praktycznych są trzymiesięczne praktyki, które będą się odbywały w centrum komputerowym ICM UW lub w firmach z sektora IT w formie prac indywidualnych lub zespołowych realizowanych pod opieką pracowników ICM UW.

Program studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa

Program studiów

Program studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa dla studentów rozpoczynających zajęcia w roku akademickim 2020/2021

Plan zajęć

Ramowy tygodniowy plan zajęć

Sylabus

Studia inżynieria obliczeniowa – zajęcia dla studentów I semestru

Rekrutacja

Rejestracja na inżynierię obliczeniową w roku 2019/2020 (semestr letni)
– Tura 1 (03.06.2020 00:00 – 03.07.2020 23:59)

Rejestracja na stronie IRK

Praktyki

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Praktyki.

Lokalizacja studiów

Siedziba ICM, ul. Pawińskiego 5a, Kampus Ochota

Kontakt

kierownik studiów
prof. dr hab. Piotr Bała
email: lp.ude.mcinull@ajcaturker-aiduts

kierownik sekretariatu studiów
Hanna Szymanowska
email: lp.ude.mcinull@aiduts

Więcej o studiach

Inżynieria obliczeniowa w ICM UW – jak nauczyć informatyki nieinformatyków

Inżynieria obliczeniowa – nowe podejście do kształcenia informatycznego

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH OBRONIONYCH W LATACH 2018-2019

Temat pracy Opiekunowie Data egz.
1. Analiza archiwalnych prognoz modelu meteorologicznego UM w kontekście prognozowania energii generowanej przez OZE Karolina Szafranek
Piotr Bała
2019-12-02
2. Zrównoleglenie algorytmu MDFS z wykorzystaniem High Performance ParalleX Marek Michalewicz
Piotr Bała
2019-12-02
3. Opracowanie biblioteki języka R realizującej protokół rzetelnej budowy modeli uczenia maszynowego i przetestowanie na danych z „Neuroblastoma Data Integration Challenge” Camda 2017 Witold Rudnicki
Piotr Bała
2019-06-24
4. Analiza możliwości zwiększenia wydajności obliczeniowej oprogramowania MATSim przy pomocy biblioteki PCJ Piotr Bała 2019-06-24
5. Nieliniowe uzgadnianie i uśrednianie dwuwymiarowych pól skalarnych z progresywnym zagęszczaniem siatki punktów kontrolnych Krzysztof Nowiński
Piotr Bała
2018-12-18
6. Skalowalność głębokich sieci neuronowych
na superkomputerach o różnych architekturach
Marek Michalewicz
Piotr Bała
2018-12-18
7. Samozgodnościowa weryfikacja numerycznych
modeli prognozy pogody
Jacek Kopeć
Piotr Bała
2018-09-07
8. Automatyczna analiza podobieństwa orzeczeń sądowych Dominik Batorski
Piotr Bała
2018-06-29
9. Prognozy przewozowe w transporcie lotniczym
z uwzględnieniem konkurencji pomiędzy przewoźnikami
Jan Malawko 2018-06-22
10. Udostępnienie aplikacji OpenFOAM poprzez portal UNICORE Piotr Bała 2018-06-19
11. Rozprzestrzenianie dezinformacji za pośrednictwem Internetu Dominik Batorski
Piotr Bała
2018-06-19