Inżynieria obliczeniowa

Inżynieria obliczeniowa to studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzone w ICM. Oferta skierowana jest do:

  • absolwentów studiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia, siedmiosemestralne, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera),
  • absolwentów studiów magisterskich.

Studia trwają 3 semestry i kończy je uzyskanie tytułu zawodowego magistra.

Program studiów dotyczy zastosowania obliczeń naukowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania zaawansowanych problemów naukowych i technicznych.
Inżynieria obliczeniowa odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na wykorzystanie symulacji komputerowych w różnych dziedzinach nauki, gospodarki i biznesu. Modelowanie komputerowe jest niezbędne do zbudowania gospodarki opartej o wiedzę.

W trakcie studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa studenci uzyskają podstawową wiedzę z zakresu systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem:

  • architektury wielkoskalowej,
  • zarządzania systemami wielkoskalowymi,
  • wykorzystywania systemów wielkoskalowych w wybranych dziedzinach.

Studenci zapoznają się także z metodami prac na wielkich zbiorach danych (Big Data), w tym ich:

  • przetwarzania,
  • analizy,
  • wizualizacji.

Poznają metody i paradygmaty programowania systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem programowania równoległego i rozproszonego, w tym systemów gridowych oraz przetwarzania w chmurze. Zdobędą wiedzę na temat wybranej dziedziny zastosowań obliczeń wielkoskalowych, wykorzystywanych algorytmów i metod obliczeniowych, a także wezmą udział w projektach obliczeniowych z wykorzystaniem superkomputerów.

Nauka na kierunku inżynieria obliczeniowa, ze względu na unikatowy charakter i niewielką liczbę studentów, będzie oparta o realizację projektów z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury obliczeniowej. Oprócz uczestnictwa w tradycyjnych wykładach studenci w ramach ćwiczeń będą brać udział w zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem systemów obliczeniowych ICM. Planowane jest także włączenie studentów w realizację projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych w ICM, jak również realizacja własnych projektów zgłaszanych przez studentów.

Istotnym elementem studiów praktycznych są trzymiesięczne praktyki, które będą się odbywały w centrum komputerowym ICM UW lub w firmach z sektora IT w formie prac indywidualnych lub zespołowych realizowanych pod opieką pracowników ICM UW.

Program studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa

Program studiów

Program studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa dla studentów rozpoczynających zajęcia w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 do pobrania w pliku PDF.

Sylabus

Studia inżynieria obliczeniowa – zajęcia I semestr.

Rekrutacja

Lista osób przyjętych na studia Inżynieria obliczeniowa na semestr letni 2017/2018.

Praktyki

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Praktyki.

Lokalizacja studiów

Siedziba ICM, ul. Pawińskiego 5a, Kampus Ochota

Kontakt

kierownik studiów
prof. dr hab. Piotr Bała
email: lp.ude.mcinull@ajcaturker-aiduts

zastępca kierownika studiów
dr hab. Anna Trykozko
email: lp.ude.mcinull@ajcaturker-aiduts

kierownik sekretariatu studiów
Hanna Szymanowska
email: lp.ude.mcinull@aiduts