ICM ma 30 lat doświadczenia w dziedzinie obliczeń wielkoskalowych, modelowania oraz analityki danych. Istniejemy od roku 1993 jako podstawowa, ogólnouczelniana jednostka Uniwersytetu Warszawskiego.

Rada ICM


ICM funkcjonuje w ramach ogólnej, stałej struktury podstawowej, zapewniającej realizację zadań statutowych w zakresie nauk obliczeniowych i informacyjnych oraz płynnej struktury projektowej, w ramach której – na potrzeby realizacji nowych projektów – tworzone są odrębne zespoły i laboratoria.

Działalność bieżącą i rozwój ICM wspiera i nadzoruje Rada ICM (wcześniej Rada Naukowa ICM).
Aktualny skład Rady ICM jest publikowany w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego:

Zadania, wewnętrzną strukturę i zasady funkcjonowania ICM określa Regulamin. Tryb udostępniania zasobów obliczeniowych ICM jest szczegółowo ujęty w Zasadach przyznawania grantów.

Kierownictwo ICM


p.o. Dyrektor ICM
dr inż. Robert Sot
tel: +48 22 874 91 00
Zastępca Dyrektora
dr inż. Karolina Szafranek
Zastępca Dyrektora
Wojtek Sylwestrzak

Dyrektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. Piotr Bała
Skip to content