Dwie dekady doświadczenia

ICM to ponad 20 lat doświadczenia w dziedzinie obliczeń wielkoskalowych, modelowania oraz analityki danych. Istniejemy od roku 1993 jako podstawowa, ogólnouczelniana jednostka Uniwersytetu Warszawskiego.

Rada Naukowa ICM

ICM funkcjonuje w ramach ogólnej, stałej struktury podstawowej, zapewniającej realizację zadań statutowych w zakresie nauk obliczeniowych i informacyjnych oraz płynnej struktury projektowej, w ramach której – na potrzeby realizacji nowych projektów – tworzone są odrębne zespoły i laboratoria.

Działalność bieżącą i rozwój ICM wspiera i nadzoruje Rada Naukowa ICM, której przewodniczy prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński.
Zadania, wewnętrzną strukturę i zasady funkcjonowania ICM określa Regulamin. Tryb udostępniania zasobów obliczeniowych ICM jest szczegółowo ujęty w Zasadach przyznawania grantów.

Kierownictwo ICM

  • p.o. dyrektor ICM
    dr Marek Michalewicz
    tel. 22 87 49 534
  • zastępca dyrektora ICM
    dr inż. Robert Sot
    tel. 22 87 49 402

Laboratoria ICM

Istniejące obecnie w ICM zespoły eksperckie działają w ramach: