Fundusz europejski

Omics Data Science - Bioinformatyka i Analiza Wielkoskalowych Danych Biomedycznych


Omics Data Science – Bioinformatyka i Analiza Wielkoskalowych Danych Biomedycznych” to dwusemestralny kurs podyplomowy prowadzony w ICM UW, który wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom rynku oraz świata nauki, w zakresie zatrudnienia ekspertów zajmujących się danymi omicznymi. 

Kurs dedykowany jest osobom pracującym lub planującym dalszy rozwój kariery m.in. w:

Program

Program kursu obejmuje swoim zakresem wprowadzenie do analizy danych biomedycznych, opis podstawowych narzędzi bioinformatycznych a także prezentację wyzwań współczesnej genetyki. Zajęcia umożliwią również praktyczne wykorzystanie umiejętności nabytych w trakcie ćwiczeń dedykowanych analizie danych omicznych.

Omics Data Science to 12 spotkań i ponad 200 godzin zajęć o charakterze praktycznym, które prowadzą wybitni specjaliści z najlepszych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Kurs podzielony jest na dwa, stale poszerzane moduły:

I. Wprowadzenie do analizy danych wysokoprzepustowych

II. Praktyczne wykorzystanie analiz wysokoprzepustowych

* Zastosowanie technik „single-cell”

Rekrutacja

Oferta kursu skierowana jest do osób zainteresowanych zagadnieniami Data Science, chcących rozwijać swoją wiedzę w zakresie bioinformatyki oraz analizy wielkoskalowych danych biomedycznych. Do udziału w kursie może aplikować:

Rekrutacja na Omics Data Science odbywa się zwykle na przełomie roku i trwa do wyczerpania limitu 24 miejsc (pierwsze zajęcia rozpoczynają się w lutym). 

Bliższych informacji o zapisach udziela kierownik kursu pod adresem e-mail: omics.data.science@nullicm.edu.pl. 

Więcej informacji, w tym Regulamin kursu, dostępny jest na stronie https://omicsdatascience.icm.edu.pl/.

Współpraca

Program kursu jest realizowany w oparciu o infrastrukturę obliczeniową Centrum Danych ICM UW. Jednocześnie implementujemy  najnowsze rozwiązania branży MedTech w zakresie analizy genomicznej, co pozwala kursantom na porównanie wyuczonych metod informatycznych z ich komercyjnymi odpowiednikami.

Cztery pierwsze edycje kursu przeprowadziliśmy we współpracy z Zakładem Genetyki Medycznej oraz Zakładem Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej Instytutu Matki i Dziecka. Zajęcia do 2023 r. odbywały się w ramach projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka (EDUGEN).


W latach 2018-2023 kurs realizowany był w ramach projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka (EDUGEN)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa: IV. Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa Działania: 4.3 nr umowy: UDA-POWR.04.03.00-00-0054/18.Informacje dotyczące programu: https://edu-metgen.imid.med.pl/

Omics Data Science – impuls dla rozwoju bioinformatyki i omiki w Polsce


Skip to content