Rusza rekrutacja na bioinformatykę w ICM

ICM_ kurs Omics Data Science

Dziś otwieramy rekrutację na 1. edycję kursu z bioinformatyki. Dwie pierwsze edycje Omics Data Science są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu EDUGEN.  Uwaga! Limit 35 miejsc. Rejestracja trwa do 12 września br.

Pełna nazwa kursu brzmi: Omics Data Science – Bioinformatyka i Analiza Wielkoskalowych Danych Biomedycznych. Wspólna oferta ICM UW oraz Instytutu Matki i Dziecka to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku oraz świata nauki na ekspertów zajmujących się danymi omicznymi, które są wykorzystywane m.in.:

  • w placówkach naukowo-badawaczych,
  • w przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym,
  • w diagnostyce medycznej,
  • w placówkach klinicznych,
  • w firmach farmaceutycznych,
  • w ośrodkach oceny genetycznej zwierząt i roślin.

Szeroki program zagadnień omicznych

Wykłady oraz zajęcia praktyczne z Omics Data Science będą prowadzone przez wybitnych specjalistów z całej Polski.  Unikalną wartością kursu jest szeroki  program zagadnień omicznych, który obejmuje: genomikę, proteomikę, metagenomikę, epigenomikę czy metabolomikę.

Kurs kierowany jest głównie do informatyków oraz specjalistów takich dziedzin, jak: biologia, chemia, fizyka, matematyka, medycyna, a także dziedzin pokrewnych (biotechnologia, genetyka, kryminalistyka), którzy interesują się Data Science i chcą rozwinąć swoją wiedzę w zakresie bioinformatyki oraz analizy wielkoskalowych danych biomedycznych.

Rekrutacja oraz informacje merytoryczne

Więcej informacji, w tym regulamin, program i miejsce odbywania kursu można znaleźć w ofercie edukacyjnej ICM: https://icm.edu.pl/edukacja/kurs-omics-data-science/

Informacje dotyczące projektu EDUGEN na stronie Instytutu Matki i Dziecka: https://edu-metgen.imid.med.pl/

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Nr umowy: UDA-POWR.04.03.00-00-0054/18

Tytuł projektu: „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka (EDUGEN)”