Big Data w awiacji – ICM opracował globalne zasoby danych pasażerskich przewozów lotniczych

ICM_GATO_Global_Air_Transport_Optamisation

ICM utworzył kompletne zasoby cyfrowe globalnego systemu przewozów lotniczych oraz narzędzie optymalizacji przewozów. Big Data obejmują ewidencję ok. 3.5 mld pasażerów obsługiwanych przez wszystkich światowych przewoźników w ciągu roku. System GATO powstał we współpracy z ICAO – agencją ONZ ds. lotnictwa cywilnego.

 

System Diagnozy Globalnego Systemu Przewozów Lotniczych (Global Air Transport Optimisation – GATO) został opracowany w ramach wspólnego projektu Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organisation – ICAO). Prace nad projektem trwały od 2015 r.

 

ICM EKSPERTEM W ANALITYCE LOTNICZEJ

W ramach projektu GATO w ICM zostały utworzone kompletne zasoby cyfrowe globalnego systemu przewozów lotniczych, obejmujące ewidencję ok. 3.5 mld pasażerów obsługiwanych przez wszystkich światowych przewoźników w ciągu roku. Jednocześnie ICM opracował najnowszej generacji narzędzie wspomagania decyzyjnego optymalizacji przewozów, dedykowanego dla planistów oraz decydentów lotniczych.

„Współpraca z ICAO, naczelną instytucją ONZ ds. międzynarodowego lotnictwa cywilnego, daje możliwość dostępu do najbardziej kompletnych zasobów danych lotniczych. Wybór ICM na partnera projektu, dokonany przez ICAO, potwierdza światową rangę ICM w obszarze analityki lotniczej” – mówi dr Jan Malawko z ICM, ekspert ds. big data w awiacji, autor i kierownik projektu GATO.

„Narzędzia wykonane w ramach projektu wprowadzają nową jakość w obszarze analiz lotniczych, poprzez utworzenie w pełni zintegrowanego, regularnie aktualizowanego repozytorium przewozów, rozkładów i atrybutów. GATO jest obecnie najnowocześniejszym systemem Big Data, umożliwiającym szybkie generowanie statystyk o wysokiej rozdzielczości – tak w skali globalnej, jak i krajowej, z precyzyjnym odniesieniem do danej trasy, miasta, wyspy czy lotniska” – podkreśla dr Jan Malawko.

 

GATO PODCZAS GLOBALNEJ KONFERENCJI ICAO

Prezentacja GATO odbyła się podczas konferencji „Aviation Data and Analysis Seminar”, zorganizowanej przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Istambule (8-12 lipca br.). W seminarium z udziałem 25 krajów świata uczestniczyli przedstawiciele: państwowych nadzorów lotniczych, producentów samolotów (Boeing, Airbus), organów zarządzania ruchem lotniczym, przewoźników, a także wyższych uczelni.

Projekt Diagnozy Globalnego Systemu Przewozów Lotniczych (GATO) powstał w oparciu o memorandum podpisane 9 czerwca 2015 r. w siedzibie ICAO w Montrealu. Sygnatariuszami porozumienia byli prof. dr hab. Marek Niezgódka – ówczesny Dyrektor ICM UW oraz Raymont Benjamin – Sekretarz Generalny ICAO. Była to pierwsza w historii tego typu polska prezentacja na forum agencji ONZ ds. lotnictwa cywilnego.

 


International Civil Aviation Organisation – ICAO

ICAO jest wyspecjalizowaną agencją ONZ utworzoną w 1944 r. Jej główna siedziba znajduje się w Montrealu. ICAO współpracuje ze 193 państwami członkowskimi i grupami interesariuszy, mając na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania (SARPs) oraz polityk wspierających bezpieczny, wydajny, ekonomicznie zrównoważony i ekologiczny sektor lotnictwa cywilnego. SARPs są wykorzystywane przez państwa członkowskie ICAO w celu zapewnienia zgodności funkcjonowania lokalnego lotnictwa i przepisów z normami globalnymi. (Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego)

 

ICM_GATO_ICAO_Istambul

Prezentacja GATO odbyła się podczas globalnej konferencji ICAO “Aviation Data and Analysis Seminar” Istambuł, 8-12.07.2019 r.