Jak rozlokować stacje ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. Raport po hackathonie

Ikona wpisu Jak rozlokować stacje ładowania samochodów elektrycznych w Polsce_Raport po hackathonie

Rezultaty wspólnego hackathonu ICM UW i innogy Polska „Smart Charge – Inteligentna elektromobilność” zostały podsumowane w formie raportu Czy superkomputer może zaplanować polską sieć stacji ładowania? Hackathon odbył się w marcu br., a celem uczestników było stworzenie optymalnego układu stacji ładowania samochodów elektrycznych w skali całego kraju. Podczas konkursu programiści mieli do dyspozycji otwarte dane oraz komputery dużej mocy. Aby przygotować rozwiązanie, musieli uwzględnić kluczowe czynniki związane z potencjalną lokalizacją stacji, jak m.in.:

  • zasięg samochodu elektrycznego,
  • czas ładowania,
  • gęstość zaludnienia,
  • założenie, że z każdym adresem związany jest jeden samochód,
  • założenie, że w jednej lokalizacji, w promieniu 250 m, można zlokalizować co najwyżej 10 stanowisk do ładowania o maksymalnej mocy 500 kW.

Uczestnicy musieli także wziąć pod uwagę odległości między stacjami położonymi w różnych aglomeracjach, tak by zapewnić możliwość
jak najwygodniejszej podróży pomiędzy miastami.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął zespół z Uniwersytetu Jagielońskiego w składzie Mikołaj Bocheński i Michał Markiewicz. Zwycięzcom udało się znacząco rozszerzyć liczbę lokalizacji m.in. o miejsca parkingowe oraz szkoły, dzięki czemu stacje ładowania zostały rozmieszczone bardziej równomiernie. Ponadto zwycięski zespół zoptymalizował również układ stacji w aglomeracji poprzez uwzględnienie lokalizacji zabudowań – zagęszczenie stacji rosło proporcjonalnie do gęstości budynków na danym obszarze, przy jednoczesnym wykluczeniu parków, skwerów itp. Drugie miejsce w hackathonie zajęli Mateusz Wolski i Michał Blajer. Na trzeciej pozycji uplasowali się Zuzanna
Bednarska i Mariusz Wachowicz. Członkowie obu zespołów to studenci inżynierii obliczeniowej – kierunku prowadzonego przez ICM UW.

Co na temat wyników hackathonu sądzą organizatorzy?
Rozwiązanie zaproponowane przez zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego ma potencjał do wykorzystania na szeroką skalę przy projektowaniu realnej sieci stacji. Warunkiem jest jednak poprawienie jakości danych źródłowych oraz oczywiście dalsze prace z wykorzystaniem superkomputera – mówi dr Maciej Chmieliński z innogy Polska. Sam hackathon to ciekawy przykład współpracy biznesu z jednostką naukową i próby rozwiązania realnego problemu gospodarczego. W tej chwili w innogy Polska trwają prace dotyczące rozwoju i dostosowania warszawskiej sieć ładowania do proporcjonalnie rosnącej liczby samochodów elektrycznych, dlatego nie wykluczamy dalszej współpracy z ICM UW oraz ze studentami, którzy zajęli czołowe miejsca.

Uczestnicy hackathonu bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem zarówno od strony samego rozwiązania, jak i sposobów wykorzystania superkomputerów oraz narzędzi, które im zaproponowaliśmy – zauważa pomysłodawca hackathonu prof. dr hab. Pior Bała z ICM. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z faktu, że trzy nagrodzone zespoły korzystały z narzędzi do programowania równoległego opracowanych w ICM. Hackathon „Smart Charge” nie jest wyzwaniem czysto akademickim. Wykorzystujemy komputery i inwencję młodych ludzi do tego, żeby rozwiązywać rzeczywiste problemy.

Raport Czy superkomputer może zaplanować polską sieć stacji ładowania? jest do pobrania na stronie hackathonu „Smart Charge – Inteligentna elektromobilność”.

Honorowym patronatem objęły hackathon: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem wydarzenia jest innogy Polska. Partnerem merytorycznym – Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Computerworld, Klub CIO, Magazyn CIO i serwis dlastudenta.pl.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat hackathonu prosimy o kontakt z Maciejem Chojnowskim:
email: m.chojnowski@nullicm.edu.pl
tel.: 22 874 94 28