Dyrektor ICM UW mentorem w programie EmpowerPL 100

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Dr Marek Michalewicz nowym dyrektorem ICM UW

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016