Supercomputing Frontiers Europe 2020 – pierwsza GLOBALNA WIRTUALNA KONFERENCJA o superkomputingu w Polsce

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

VIRTUAL ICM SEMINARS

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

PLL LOT oraz ICM łączą siły w badaniach nad zastosowaniem nowoczesnych technologii w planowaniu operacji lotniczych

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016