ICM Uniwersytet Warszawski w konsorcjum projektu EuroCC (Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC)

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016