Zwycięzca konkursu dla istniejących zespołów badawczych programu “Inicjatywa doskonałości- uczelnia badawcza” (IDUB).

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Nowe repozytoria danych badawczych

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Od omiki i biomedycyny, po… Machine Learning: ICM UW oraz Instytut Biologii Systemowej z Tokio (SBI) wprowadzają w Europie Centralnej multinarzędzie GARUDA.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016