Uczestnicy Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju z wizytą w ICM UW

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Absolwenci inżynierii obliczeniowej w ICM UW – Krystyna Chodorowska

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Absolwenci inżynierii obliczeniowej w ICM UW – Izabela Kaczmarek

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Jak przyspieszyć analizę DNA z wykorzystaniem algorytmu BLAST na superkomputerach

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016