Projekty ICM w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

1 sierpnia 2018 r. w ICM UW rozpoczęła się realizacja trzech projektów finansowanych w ramach Poddziałania 2.3.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” ma na celu poprawę dostępności zasobów nauki dzięki ich udostępnieniu w repozytoriach otwartych danych badawczych, a także poprawę jakości udostępnianych danych i metadanych oraz umożliwienie ich lepszego wykorzystania.

W ramach projektu zostaną stworzone i uruchomione trzy repozytoria: repozytorium ogólnego przeznaczenia oraz dwa repozytoria dziedzinowe, przeznaczone dla danych społecznych i danych krystalograficznych. W rezultacie zostanie udostępnionych ponad 600 zbiorów danych. W przyszłości, w oparciu o opracowane w ramach projektu oprogramowanie, dużo łatwiejsze będzie również tworzenie kolejnych repozytoriów dziedzinowych.

Projekt, za którego realizację w ramach Uniwersytetu Warszawskiego odpowiadają Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca, realizowany jest w partnerstwie z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Łączna wartość projektu wynosi 4 998 889 PLN (w tym środki wspólnotowe 4 230 559,76 PLN, budżet państwa 768 329,24 PLN).

Projekt „Platforma Polskich Publikacji Naukowych” ma z kolei na celu otwarte udostępnienie publikacji naukowych, zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania udostępnianych artykułów i książek pod względem technicznym i prawnym oraz poprawę technicznej jakości udostępnianych publikacji. Dzięki podjętym działaniom szkoleniowym zostaną także zredukowane bariery kompetencyjne utrudniające udostępnianie oraz ponowne wykorzystanie artykułów i książek naukowych.

W ramach projektu zostanie udostępnionych 90 000 artykułów naukowych. Ponad 500 książek naukowych zostanie opracowanych i udostępnionych w nowych formatach. Projekt przewiduje również stworzenie – w oparciu o istniejące rozwiązania – i wdrożenie platformy udostępniania zasobów oraz zarządzania nimi.

Łączna wartość projektu wynosi 5 164 777,78 PLN (w tym środki wspólnotowe 4 370 951,43 PLN, budżet państwa 793 826,35 PLN).

W ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych powstała nowa odsłona Biblioteki Nauki (http://www.bibliotekanauki.pl) – serwisu udostępniającego w sposób otwarty pełne teksty i metadane artykułów oraz książek naukowych.

ICM UW bierze również udział w realizacji projektu „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO”, którego liderem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Celem projektu jest rozbudowa bazy AGRO poprzez udostępnienie w niej nowych zasobów cyfrowych, w tym digitalizacja wybranych czasopism. Łączna wartość projektu wynosi 7 442 980,00 PLN (w tym środki wspólnotowe 6 298 993,97 PLN, budżet państwa 1 143 986,03 PLN).

Realizację projektów zakończono 29 października 2021 r.


uedopopc Wróc do projektów
Wróc do projektów

Skip to content