Studia w ICM

Inżynieria obliczeniowa to studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym. Skierowane są do:

Studia trwają 3 semestry i kończy je uzyskanie tytułu zawodowego magistra.

[iframe src=”https://www.youtube.com/embed/RDR9YQZjSVM” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”true”]

Akademia ICM

Szkolenia, warsztaty i konferencje poświęcone tematyce data science oraz Big Data. Uczymy analizy danych, programowania, modelowania, a także efektywnego wykorzystywania otwartych danych.

Swoją ofertę kierujemy do:

Gwarantujemy najwyższy poziom wiedzy dzięki kadrze wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Otwarta Nauka

Otwarta komunikacja naukowa to jeden z priorytetów ICM. Jako centrum kompetencji ds. otwartej nauki promujemy dobre praktyki dotyczące udostępniania publikacji naukowych oraz danych badawczych, jak również oferujemy narzędzia informatyczne potrzebne do stworzenia repozytoriów instytucjonalnych.

Zbudowaliśmy następujące serwisy wspierające ideę otwartej nauki oraz umożliwiające otwarty dostęp do treści naukowych:

 

Skip to content