Muzyczna matematyka – matematyczna muzyka

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Nie żyje prof. Piotr Węgleński, wieloletni prorektor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Otwarcie Repozytorium Danych Badawczych UW

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

ICM UW w międzynarodowym konsorcjum MOSAIC

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

ICM UW wśród zwycięzców przetargu na zamówienie publiczne EOSC w projekcie Horyzont Europa

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Konferencja Naukowa ICM 2023

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Dr Jakub Zieliński otrzymał Wyróżnienie Rektora za osiągnięcia naukowe

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Techniki single-cell w V edycji Omics Data Science

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Wystąpienie dr. Jana Malawko na ECAC/EU Dialogue w Walencji

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Workshop: Lavrentiev’s phenomenon, approximation, and regularity

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016