Praktyki

Praktyki będzie zaliczał opiekun praktyk na podstawie pisemnego sprawozdania studenta oraz oceny praktyki dokonanej przez osobę opiekującą się danym studentem. Istotnym elementem sprawozdania będzie opis wykonanych prac oraz otrzymanych wyników.

W przypadku praktyk realizowanych w firmach, ze względu na wymóg zachowania poufności, zakres udostępniania wyników praktyk może zostać zastrzeżony. W takim przypadku studenci zostaną zwolnieni z obowiązku publicznej prezentacji wyników prac – będzie się ona odbywać w firmie prowadzącej praktyki, w miarę możliwości przy udziale kierownika praktyk lub osoby przez niego delegowanej.

Wśród firm, które wyraziły chęć współpracy z ICM przy organizacji praktyk studenckich na kierunku inżynieria obliczeniowa, są m.in.:

Skip to content