O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

Odpowiedzialność za algorytmy, zastosowanie AI w podmiocie leczniczym, aspekty biznesowe i technologiczne, współpraca ze startupami i wreszcie rola blockchain w zdrowiu – to główne tematy drugiej edycji konferencji „AI w zdrowiu”, która odbędzie się 14 czerwca w formie hybrydowej. ICM UW wspiera wydarzenie jako Członek Główny Koalicji AI w zdrowiu.

Konferencja „AI w Zdrowiu” jest pierwszym na tak dużą skalę w Europie środkowo-wschodniej wydarzeniem dedykowanym sztucznej inteligencji i innowacjom w zdrowiu. Ubiegłoroczna odsłona wydarzenia skupiła wiele znaczących środowisk i instytucji, w tym wybitnych panelistów z UK, Bułgarii i Węgier. Rok temu na konferencję zarejestrowało się prawie 800 uczestników, zaś sama Konferencja miała ponad 1,500 wyświetleń.

Konferencja AI w zdrowiu odbędzie się w formule stacjonarnej w Crowne Plaza Warsaw – The Hub, skąd będzie transmitowana za pomocą specjalnej platformy streamingowej. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy zarejestrować się pod adresem: https://aiwzdrowiu.pl/konferencja-ai-w-zdrowiu/

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane dwa bardzo ważne dla sektora ochrony zdrowia dokumenty. Pierwszy z nich to wypracowana przez Koalicję AI w zdrowiu, Partnerów i inne zainteresowane podmioty – również w wyniku konsultacji społecznych – Biała Księga „AI w praktyce klinicznej”.

Drugi z dokumentów, który będzie miał swoją premierę podczas konferencji AI w zdrowiu to Raport „Top Distruptors in Healthcare”, inwentaryzujący polski rynek startupów w obszarze life sciences.


Koalicja AI w zdrowiu to inicjatywa mająca na celu wykorzystanie pełnego potencjału sztucznej inteligencji w zdrowiu i wspieranie cyfrowej transformacji. Działania Koalicji mają charakter wszechstronny. Są prowadzone po stronie regulacyjnej (tworzenie sektorowych polityk publicznych), jak i po stronie technologicznej (wykorzystanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad technologiami umożliwiającymi zastosowanie AI w opiece medycznej). Do Koalicji należy kilkadziesiąt wiodących krajowych i globalnych podmiotów zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie algorytmów AI. Więcej informacji: aiwzdrowiu.pl


Zobacz także:

ICM prowadzi wartościowe projekty B+R w zastosowaniach sztucznej inteligencji (AI) w medycynie

Spin-off UW – Smarter Diagnostics Sp. z o.o. – w raporcie Top Distruptors in Healthcare:


Biała Księga: AI w praktyce klinicznej. Stosowanie sztucznej inteligencji przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Twórcy samoregulacji postawili przed sobą cel zidentyfikowania najważniejszych pytań i wątpliwości, które rodzą się w codziennej praktyce stosowania AI. Z dokumentu można dowiedzieć się, czym jest sztuczna inteligencja w zdrowiu, jakie stwarza możliwości, czy jej stosowanie w ochronie zdrowia jest prawnie dopuszczalne, w jaki sposób sztuczna inteligencja może wspierać profesjonalistę medycznego i pacjenta, a także jaka jest polityka publiczna w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia. Sporo uwagi autorzy dokumentu poświęcili również prawom pacjenta. To ważne, bo placówki medyczne i lekarze stawiali dotąd wiele pytań o to, jak korzystać z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w zgodzie z istniejącymi przepisami prawa.