ICM prowadzi wartościowe projekty B+R w zastosowaniach sztucznej inteligencji (AI) w medycynie

ICM prowadzi wartościowe projekty B+R w zastosowaniach sztucznej inteligencji (AI) w medycynie

„ICM tworzy, prototypuje i weryfikuje algorytmy AI w medycynie od kilkunastu lat. Przystępujemy do Koalicji AI w Zdrowiu by ułatwić zainteresowanym instytucjom i firmom dostęp do infrastruktury obliczeniowej, którą intensywnie rozwijamy.

Obecnie pracujemy nad wdrożeniem kilku aplikacji powstałych w Instytucie Biologii Systemowej w Tokio, takich jak Garuda czy Taxila, które w połączeniu z dostępem do olbrzymich i pełnych zasobów literaturowych oferowanych przez Wirtualną Bibliotekę Nauki, wraz z nowymi usługami sieciowymi i chmurowymi ICM, całkowicie zmienią perspektywę szybkiego liczenia, uczenia maszynowego i dostępu do infrastruktury i danych w Polsce” – mówi Marek Michalewicz, Dyrektor ICM.

 

ICM przystępuje do Koalicji AI w Zdrowiu i obejmuje patronatem raport „Top Disruptors in Healthcare 2021”, najnowszy przegląd sektora med-tech w Polsce. Premiera publikacji prezentującej osiągnięcia 115 startupów medycznych odbywa się dziś (8 czerwca) podczas konferencji „AI w Zdrowiu”. Organizatorem wydarzenia jest Polska Federacja Szpitali, we współpracy z Ambasadą Brytyjską, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Koalicją AI w Zdrowiu. Konferencja obywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rzecznika Praw Pacjenta oraz patronatem Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

„Jesteśmy świadkami zmian technologicznych w obszarze AI, które mają transformacyjny wpływ na system ochrony zdrowia, rozwój badań naukowych i opiekę̨ nad pacjentem. AI jest przyszłością sektora medycznego, czego dowodem jest coraz częstsze wykorzystywanie sztucznej inteligencji w rozwiązaniach medycznych. Według danych zebranych w raporcie Top Disruptors in Healthcare 2021 wynika, iż prawie 50% startupów działa w obszarze AI. Jest to znaczny wzrost w porównaniu do zeszłorocznej edycji Raportu, w której działanie w obszarze AI zadeklarowało niecałe 30% startupów. Wskazuje to na gwałtowny wzrost wykorzystywania sztucznej inteligencji w innowacyjnych rozwiązaniach oferowanych na rynku, co w przyszłości przyczyni się do dynamicznego rozwoju sektora ochrony zdrowia” – mówi Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, Prezes Młodych Menedżerów Medycyny i liderka Koalicji AI w zdrowiu.

 

Wśród start-upów medycznych objętych publikacją znalazł się Smarter Diagnostics, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, która wykorzystuje algorytmy AI w medycynie sportowej w zakresie RM ścięgna Achillesa. Autorami pierwszej na świecie metody automatycznej oceny ścięgna Achillesa w rezonansie magnetycznym z zastosowaniem głębokich sieci neuronowych (DNN) i założycielami startupu, są pracownicy ICM z Zespołu Sztucznej Inteligencji i Analizy Obrazowej w Diagnostyce Medycznej.

Metoda automatycznej oceny ścięgna Achillesa – Smarter Achilles MRI – jest rezultatem projektu „START: Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED I.

 

Działalność i dorobek ICM w obszarze Sztucznej Inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) opiera się na synergii danych, systemów ich składowania, platform oprogramowania [ostatnio współpraca z SBI] oraz obliczeń. Powiązanie tych komponentów, wspierane odpowiednimi kompetencjami, pozwala skutecznie budować rozwiązania AI dla sektora badań i usług medycznych oraz wielu innych dziedzin. Głównymi obszarami zastosowań AI i ML w ICM są obecnie: analiza obrazowa, obrazowanie medyczne, diagnostyka ruchowa i śledzenie ruchu, biologia, genomika i bioinformatyka, a także sieci, prawo, pogoda i klimat, fizyka oraz awiacja.

 „Posiadając zarówno interdyscyplinarną wiedzę merytoryczną, doświadczenie, jak i adekwatne komponenty zasobów danych, oprogramowania i sprzętu, mamy wyjątkowe możliwości do rozwoju AI i wyjścia z ofertą zarówno generyczną, komplementarną, jak i szczegółową. Kompetencje zespołów ICM zajmujących się tematyką sztucznej inteligencji znajdują się zarówno w warstwie merytorycznej badań aplikacyjnych i dziedzinowych, jak również w warstwie technicznej – narzędziowej i infrastrukturalnej” – podsumowuje Bartosz Borucki, Kierownik Zespołu Sztucznej Inteligencji i Analizy Obrazowej w Diagnostyce Medycznej w ICM.

 

Działalność ICM obejmuje kilkadziesiąt projektów w obszarze nauk biologicznych i medycznych. Obok działalności badawczo-rozwojowej, jednostka we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka prowadzi kurs Omics Data Science – Bioinformatyka i Analiza Wielkoskalowych Danych Biomedycznych. Poza funkcją dydaktyczną, projekt OMICS ma na celu zbudowanie nowego środowiska naukowców, lekarzy i techników medycznych, którzy będą biegli w nowych technikach obliczeniowych oraz analizy danych w nowoczesnych dziedzinach biologii systemowej, medycyny i genetyki. Program przygotowuje uczestników do zmierzenia się ze specyficznymi zagadnieniami OMICS w kontekście genetyki medycznej.

 

Pobierz raport:

okładka raportu

 


Zobacz także:

Od omiki i biomedycyny, po… Machine Learning: ICM UW oraz Instytut Biologii Systemowej z Tokio (SBI) wprowadzają w Europie Centralnej multinarzędzie GARUDA

Działalność i dorobek ICM w obszarze Sztucznej Inteligencji i uczenia maszynowego

Dorobek Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego I Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego w Obszarze Nauk Biologicznych I Medycznych