Konferencja: Superkomputer LUMI i jego potencjał dla polskich naukowców

20 października spotkanie poświęcone jednemu z najszybszych superkomputerów na świecie, którego infrastrukturę buduje razem z Polską 10 państw Europy w ramach inicjatywy EuroHPC JU. W programie wystąpienie Macieja Szpindlera z ICM, który we współpracy z Cyfronet jest bezpośrednio zaangażowany we wsparcie dla użytkowników – w ramach zespołu LUMI User Support Group.

Zadaniem grupy ekspertów z LUMI User Support Team jest przygotowanie środowiska użytkownika, szkoleń oraz oferty aplikacyjnej dla efektywnego wykorzystania zasobów oferowanych w ramach projektu LUMI. Prezentacja usług i sposobu korzystania w fazach pilotażowych oraz regularnym dostępie, pozwolą zainteresowanym na przygotowanie swoich projektów i wystąpienia o dostęp do zasobów.

Wydarzenie „Superkomputer LUMI i jego potencjał dla polskich naukowców” organizuje Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH. Konferencja odbędzie się wirtualnie 20.10.2021 r., w godz. 10:00-14:00. W programie:

  • miejsce LUMI w europejskiej inicjatywie EuroHPC JU;
  • budowa superkomputera i powiązanej infrastruktury;
  • oprogramowanie w środowisku przed-eksaskalowym;
  • naukowe wyzwania, na które będzie można odpowiedzieć dzięki LUMI;
  • projekty wytypowane do uruchomienia w fazie testowej;
  • EuroCC – Narodowe Centrum Kompetencji EuroHPC.

Szczegóły, harmonogram i link do rejestracji na stronach cyfronet.pl/lumi-day  oraz events.plgrid.pl/event/4/

 

Konferencja będzie okazją do przedstawienia programu Krajowego Centrum Kompetencji HPC, (EuroCC), który w Polsce realizuje konsorcjum sześciu ośrodków superkomputerowych: Cyfronet (lider), ICM, PCSS, CI TASK, NCBJ oraz WCSS. Głównym celem projektu EuroCC jest stworzenie europejskiego systemu wsparcia technologicznego opartego o ściśle powiązane ze sobą Narodowe Centra Kompetencji w poszczególnych krajach europejskich, co pozwoli na odnoszenie korzyści środowisku akademickiemu, sektorowi przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) oraz administracji publicznej z dostępnej wiedzy specjalistycznej, doświadczenia i zasobów EuroHPC. [zob. także ICM Uniwersytet Warszawski w konsorcjum projektu EuroCC]

 


Więcej informacji nt. LUMI [wydarzenia ICM]

 

  • Tomasz Malkiewicz,  CSC – IT Center for Science and Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC): ‘LUMI: the EuroHPC pre-exascale system of the North‘ (NeIC Puhuri project) – wystąpienie z 12.10.2021 w ramach cyklu Virtual ICM Seminars in Computer and Computational Science.