Studenci inżynierii obliczeniowej w ICM UW – Karol Niedzielewski

Ilustracja aktualności Studenci inżynierii obliczeniwoej w ICM UW - Karol Niedzielewski

Obrony prac magisterskich pierwszego rocznika studentów inżynierii obliczeniowej to dobra okazja, by przedstawić sylwetki absolwentów oraz osób aktualnie studiujących w ICM UW. Rozpoczęliśmy od wywiadu z dr Aleksandrą Kardaś (fizykiem atmosfery i współtwórczynią popularnego portalu Nauka o Klimacie), która w czerwcu br. obroniła pracę poświęconą mechanizmom rozpowszechniania dezinformacji w Internecie. Dziś druga rozmowa – tym razem ze studentem pierwszego roku Karolem Niedzielewskim, który swoją pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem dyrektora ICM dr. Marka Michalewicza, będzie konsultował z prawdziwą legendą supercomputingu: prof. Thomasem Sterlingiem z Indiana University – twórcą klastra Beowulf i laureatem nagrody Gordona Bella w 1997 r.

Maciej Chojnowski: Uzyskałeś tytuł inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie studiowałeś na kierunku automatyka i robotyka. Dlaczego postanowiłeś kontynuować studia w ICM UW na inżynierii obliczeniowej?

Karol Niedzielewski: W świecie komercyjnym modelowanie złożonych procesów przemysłowych z wykorzystaniem narzędzi High Performance Computing zyskuje dziś coraz większe znaczenie. Umożliwia projektowanie i optymalizowanie samych procesów technologicznych, ale także układów regulacji i automatyki. Dzieje się to nie tylko na etapie projektowania, czyli np. jeszcze przed uruchomieniem rafinerii, ale również podczas jej pracy, gdy w czasie rzeczywistym można symulować zjawiska zachodzące w instalacji. Upraszcza to pracę wielu inżynierów, ponieważ daje im nowe zaawansowane narzędzia do optymalizacji i analizy błędów oraz pozwala na podejmowanie decyzji na podstawie danych. Mając to wszystko na uwadze, uznałem, że studia na kierunku inżynieria obliczeniowa dobrze wkomponowują się w dzisiejsze trendy oraz będą świetnym uzupełnieniem i rozwinięciem moich dotychczasowych umiejętności i wiedzy.

Twoja praca magisterska będzie poświęcona właśnie zagadnieniom High Performance Computing. Jednak wielu osobom wydaje się to dziedzina tylko dla wtajemniczonych. Jak w Twoim przypadku rozpoczęło się zainteresowanie HPC?

High Performance Computing z każdym rokiem coraz bardziej zyskuje na popularności. Wykładniczy wzrost możliwości obliczeniowych tych systemów powoduje zarazem wzrost ich zastosowań. Naturalne jest więc to, że liczba i dostępność ośrodków HPC dynamicznie rośnie. Trend ten jest widoczny od lat w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Można to wywnioskować m.in. ze wzmianek prasowych o nowych rekordach obliczeniowych kolejnych systemów albo ze wzrostu atrakcyjności serwisów chmurowych w środowisku IT. Gdy dowiedziałem się o możliwości rozwoju w tej dziedzinie w ICM UW, zdecydowałem się na takie studia magisterskie.

Opinia o ekskluzywności i wąskim kręgu zainteresowania HPC wynika moim zdaniem ze słabej promocji tej dziedziny w Polsce oraz z niewystarczającej widoczności jej zastosowań poza środowiskiem akademickim. Stan ten powoli się zmienia i wzrasta świadomość możliwości tych systemów. Hackathony, konferencje, studia, obecność w mediach, tworzenie stowarzyszeń, ale również zwiększanie dostępności centrów obliczeniowych i wsparcie użytkowników spoza środowiska akademickiego mogą przyśpieszyć ten proces.

Promotorem Twojej pracy jest dyrektor ICM UW dr Marek Michalewicz, a w trakcie pisania będziesz się mógł również konsultować z prawdziwą legendą supercomputingu, czyli prof. Thomasem Sterlingiem z Indiana University. To wielkie wyróżnienie. Jak doszło do tej współpracy?

Dr Marek Michalewicz jest najwyższej klasy specjalistą w dziedzinie High Performance Computing. Jego wiedza oraz wieloletnie doświadczenie sprawiły, że jest on osobą szanowaną w społeczności HPC. Świadczy o tym m.in. konferencja Supercomputing Frontiers Europe, na której prelegentami są znani eksperci z Europy i całego świata.

W mojej pracy będę zajmował się nowym modelem programowania równoległego Parallex. Wybór tematu wiąże się z problemem programowania systemów o wielkiej równoległości, który nie został do tej pory w pełni rozwiązany. Jest to model zaproponowany przez prof. Thomasa Sterlinga, w związku z tym podczas spotkania zaaranżowanego przez dr Michalewicza, zaoferował mi on pomoc przy mojej pracy.

Jak scharakteryzowałbyś studia w ICM UW? Czy różnią się one od studiów na innych kierunkach? Jeśli tak, na czym polega różnica?

Studia w ICM UW charakteryzuje różnorodność. Pomimo niewielkiej liczby studentów znajdziemy tu ludzi z odległych od siebie dziedzin. Od osób zajmujących się energetyką, chemią i inżynierią materiałową przez specjalistów IT aż po językoznawców. Zajęcia mają również charakter interdyscyplinarny. Prowadzący specjalizują w dziedzinach, takich jak biologia, genetyka, chemia, fizyka, wizualizacja, administracja systemów, big data, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja. Pozwala to na szeroką współpracę miedzy ludźmi, którzy dzielą się ze sobą swoją wiedzą i doświadczeniem z pozornie odległych od siebie dziedzin, oraz tworzy unikalne interdyscyplinarne środowisko.

W jaki sposób inżynieria obliczeniowa może pomóc w rozwoju kariery zawodowej?

Studia w ICM UW mają charakter czysto praktyczny. Od początku zajęcia odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, na którym przeprowadzane są ćwiczenia. Szeroka oferta praktyk w ICM UW sprawia, że mamy zapewniony udział w ciekawym projekcie technologicznym i/lub naukowym oraz możliwość rozszerzenia swojego portfolio.

Komu polecałbyś studia w ICM UW?

Mając na uwadze odpowiedzi na poprzednie pytania i patrząc na rozwój HPC na przestrzeni ostatnich 30 lat, poleciłbym te studia każdemu. Obecnie HPC znajduje zastosowanie m.in.: przy projektowaniu nowych materiałów, kosmologii, górnictwie (szukanie złóż), medycynie, meteorologii, ekonomii, naukach społecznych, rozrywce (filmy, grafika), sztucznej inteligencji czy bankowości. Nie wiadomo, jakie nowe zastosowania pojawią się w przyszłości, ale z pewnością spektrum będzie się poszerzać i dziedzina ta zostanie z nami na dobre.

Dziękuję za rozmowę.

 

Rekrutacja uzupełniająca na inżynierię obliczeniową w roku akademickim 2018/2019 trwa od 20 sierpnia do 9 września 2018 r. Rejestracja odbywa się na stronie IRK.