Rezultaty hackathonu Map the Gap

Ikona wpisu Rezultaty hackathonu Map the Gap

Ukazało się podsumowanie lutowego hackathonu Map the Gap – pierwszego wydarzenia w cyklu Wielkie Wyzwania Programistyczne, który skierowany jest do programistów zainteresowanych Big Data oraz obliczeniami wielkoskalowymi. W ciągu 30 godzin programowania uczestnicy hackathonu mieli za zadanie stworzyć optymalny układ sieci światłowodowych, tak by umożliwić dostęp do szerokopasmowego Internetu jak największej liczbie użytkowników na obszarach wykluczonych cyfrowo.

Rozbudowa sieci światłowodowej umożliwiającej połączenia internetowe o dużej przepustowości to wielkie wyzwane dla operatorów telekomunikacji oraz instytucji rządowych. Dotychczasowe projekty rozwoju sieci opierały się na danych statystycznych  (np. liczba potencjalnych klientów na jednostkowym obszarze), brakowało jednak metod pozwalających na szerszą analizę umożliwiającą obniżenie kosztów inwestycji lub podłączenie większej liczby odbiorców.

Podczas hackathonu wykorzystano nowe podejście do problemu – optymalizację połączeń światłowodowych przeprowadzono na podstawie listy adresów oraz takich informacji, jak lista punktów dostępowych, do których mogą być podłączane rozbudowywane sieci światłowodowe, a także lista ulic i dróg, wzdłuż których powinny być prowadzone inwestycje światłowodowe.

Hackathon pokazał potencjał ukryty w publicznie dostępnych bazach danych pochodzących z różnych źródeł (Ministerstwo Cyfryzacji, UKE, domena publiczna) oraz dowiódł, że analiza dużych danych obejmujących ponad 2,7 mln lokalizacji jest możliwa pod warunkiem wykorzystania w tym celu odpowiednich zasobów obliczeniowych, narzędzi programistycznych oraz kompetencji z zakresu programowania równoległego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami podsumowania hackathonu Map the Gap.