Skład Rady Naukowej ICM – kadencja 2016–2020

(zakończenie kadencji 30 września 2021 r.)

Prof. dr hab. Piotr Bała
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Dominik Batorski
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński, Przewodniczący Rady Naukowej ICM
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Włodzisław Duch
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
Instytut Badań Systemowych PAN

Prof. dr hab. Mirosław Lachowicz
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Dr Marek Michalewicz
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Witold Rudnicki, prof. ucz.
Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet w Białymstoku
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Joanna Trylska
Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Dariusz Wasik
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk
Polska Akademia Nauk, Instytut Matematyki

Przedstawiciele pracowników ICM:
Bartosz Borucki
Mirosław Nazaruk

 

Skip to content