Skład Rady Naukowej ICM – kadencja 2016–2020

Prof. dr hab. Piotr Bała
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński, Przewodniczący Rady Naukowej ICM
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Włodzisław Duch
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
Instytut Badań Systemowych PAN

Prof. dr hab. Mirosław Lachowicz
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Dr Marek Michalewicz
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB
Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet w Białymstoku
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Dr hab. Joanna Trylska, prof. UW
Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Dariusz Wasik
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk
Polska Akademia Nauk, Instytut Matematyki

Przedstawiciele pracowników ICM:

Bartosz Borucki

Mirosław Nazaruk