XIV edycja “Matematyki dla Ciekawych Świata”

Do 22 lutego czekamy na zgłoszenia uczniów szkół średnich do kolejnej edycji “Matematyki dla Ciekawych Świata”. Temat głównego nurtu – Jak modelować epidemię? – wprowadzi uczestników w tajniki modelowania matematycznego, poczynając od podstawowych funkcji matematycznych aż po równania różniczkowe. Projekt realizowany jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Miastem Stołecznym Warszawa.

Główny nurt tegorocznej edycji – Jak modelować epidemię? – będzie powtórzeniem nurtu zeszłorocznego, który spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem uczestników.Temat ten wprowadzi uczniów w tajniki modelowania matematycznego, poczynając od podstawowych funkcji matematycznych aż po równania różniczkowe; przedstawimy je oczywiście w sposób przystępny dla ucznia liceum. Nurt główny będzie serią dziesięciu spotkań, z naciskiem na pracę w małych grupach i elementy integracyjne. Jak zwykle część zajęć będziemy odbywać w pracowni komputerowej, gdzie uczestnicy zaprogramują swoje modele; przy tym wcześniejsza umiejętność programowania nie jest konieczna. Zakończymy grą – matematyczną walką z wampirami!

Zajęcia będą odbywać się od początku marca do czerwca 2023 r., w poniedziałku i czwartki, popołudniami, na kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego – głównie stacjonarnie; w przypadku wykładów hybrydowo.

Mamy też nadzieję na dodatkowe nurty realizowane w czasie wakacji:

  • Bis.E z programowaniem dla zaawansowanych – Linux, Python, Elektronika i Sieci;
  • Bis.M z elementami muzyki – Matematyczna muzyka.


Od 6 do 22 lutego 2023 r. będzie trwała rekrutacja na nurt główny.
Można też zgłaszać się już na kursy wakacyjne. Zapraszamy uczniów liceów i techników (w wyjątkowych przypadkach uczniów starszych klas szkół podstawowych), o ugruntowanych podstawach matematycznych, choć niekoniecznie odnoszących już sukcesy w tej dziedzinie. Tematycznie i metodycznie nasz projekt wychodzi poza program szkolny, nie będzie przygotowaniem do egzaminów ani korepetycjami. Naszym celem jest pokazanie matematyki „innej niż w szkole”, jej horyzontów, i uzupełnienie w ten sposób szkolnej edukacji. Planujemy także dyplomy i nagrody dla najlepszych oraz rywalizację pomiędzy szkołami poprzez rywalizację zespołową uczniów. Zachęcamy do stanięcia w jej szranki.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Zainteresowanych uczniów prosimy o osobiste zgłoszenie przez formularz rejestracyjny na stronie internetowej ciekawi.icm.edu.pl do dnia 22 lutego 2023 r. Uczeń musi dostać potwierdzenie przyjęcia na kurs, by wziąć w nim udział.

Wskazana jest także rekomendacja ucznia przez jego nauczyciela matematyki lub informatyki. Nauczycieli prosimy o przesłanie jej mailem na adres ciekawi@nullicm.edu.pl w tym samym terminie. Wskazówki do jej napisania – a także szczegółowe informacje dotyczące terminów spotkań, programu, organizacji i rekrutacji – można znaleźć na stronie ciekawi.icm.edu.pl.