ICM na dorocznej konferencji bezpieczeństwa lotniczego UE

Bezpieczeństwo portów lotniczych oraz zrównoważony rozwój środowiska poprzez innowacje, to główne zagadnienia konferencji organizowanej przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), która w ostatnich dniach obyła się w Pradze. W panelu poświęconym inteligentnym rozwiązaniom ds. bezpieczeństwa na lotniskach wystąpił dr Jan Malawko z ICM UW.

Rozmówcy* skupili się na innowacjach technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja, inteligentne czujniki informujące o zanieczyszczeniu powierzchni pasów startowych, cyfryzacja, pojazdy autonomiczne i automatyzacja. W dyskusji przeanalizowano niektóre z najnowszych osiągnięć technologicznych, rolę organów regulacyjnych i organów odpowiedzialnych za standardy branżowe.

Dr Malawko omówił projekty lotnicze realizowane w ICM, a w szczególności projekt dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji przy określaniu kodu określającego hamowanie statków powietrznych na drodze startowej w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych.  Podkreślił duży potencjał, który istnieje przy przetwarzaniu danych cyfrowych dotyczących przewozów lotniczych w wielu różnych aspektach. Zwrócił także uwagę na wartość, która istnieje przy projektowaniu systemów informatycznych dla lotnictwa we współpracy z ośrodkami akademickimi; zwłaszcza gdy aplikacje te są projektowane od samego początku w ramach wielostronnej współpracy.


W dorocznej konferencji na temat bezpieczeństwa wzięli udział wysokiej rangi prelegenci reprezentujący: operatorów portów lotniczych, linie lotnicze, firmy zajmujące się obsługą naziemną, europejskie agencje ANSP (air navigation service providers) – jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, producentów, instytucje UE oraz właściwe organy państw członkowskich. W różnych panelach (zob. Agenda) uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami i wymieniali strategiczne poglądy na temat innowacji lotniczych. Konferencja została zorganizowana przez EASA i Czeską Prezydencję w Radzie UE i odbyła się w Pradze w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2022 r.


*Annual Safety Conference 2022: Panel 2: Smart Airport Safety Solutions [Day 1, 30.12.2022]

  • Eduard Ciofu, Head of Department Aerodromes & Air Operations, EASA (Moderator)
  • Emilia Kosińska, Solutions Leader, Polish Air Navigation Services Agency (PANSA)
  • Dr. Jan Malawko, Assistant Professor, University of Warsaw (ICM)
  • Øyvind Hallquist, Senior Advisor Strategy and International Affairs, Avinor
  • Alessandro Fidato, Chief Operating Officer, Milan Airports
  • Monika Mejstrikova, Director Ground Operations, IATA
  • Marcus Schnabel, Senior Vice President Operations, Lufthansa Group

 

EASA / ICM