Złota e-Tarcza dla Franciszka Rakowskiego i Zespołu Modelu Epidemiologicznego ICM

Honorowa Nagroda „Złota e-Tarcza” jest przyznawana w celu uhonorowania podmiotów i osób, które zrealizowały projekty informatyczne skutecznie ograniczające negatywne skutki sytuacji kryzysowych i jednocześnie wzmocniły znaczenie inwestycji informatycznych poprawiających funkcjonowanie państwa. Dr inż. Franciszek Rakowski odebrał nagrodę dla zespołu modelującego epidemię podczas XXVIII Forum Teleinformatyki.

Model Epidemiologiczny ICM opisuje rozwój epidemii Covid-19 w Polsce. Umożliwia on przewidywanie potencjalnych ścieżek dalszego rozwoju epidemii, a także badanie różnych scenariuszy i efektów, jakie wprowadzają dynamicznie stosowane restrykcje administracyjne. Wybrane wyniki predykcji w krótkiej skali czasowej, jak i możliwe warianty rozprzestrzeniania się epidemii w dłuższych skalach czasu i przy założeniach odpowiednich obostrzeń czy parametrów choroby, prezentowane są na witrynie covid-19.icm.edu.pl.

Nad modelem ICM UW pracuje interdyscyplinarny zespół w składzie:


Badacze

 • Dr inż. Franciszek Rakowski
 • Grzegorz Dudziuk
 • Dr Magdalena Gruziel-Słomka
 • Dr Rafał Bartczuk
 • Dr Jan Kisielewski
 • Dr Jędrzej Nowosielski
 • Dr Jakub Zieliński

Deweloperzy:

 • Filip Dreger
 • Bartosz Krupa
 • Antoni Moszyński
 • Karol Niedzielewski
 • Maciej Radwan
 • Marcin Semeniuk

Sekretarz:

 • Artur Kaczorek

Współpracownicy – analityka:

 • Jędrzej Haman
 • Dominik Bogucki

 

Zespół na bieżąco współpracuje z Ministrem Zdrowia, w tym Departamentem Analiz i Strategii MZ, Centrum Analiz Strategicznych KPRM oraz z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Prognozy rozwoju epidemii zostały również włączone w System RCB – GISCOVID-19.

Tegoroczne Forum Teleinformatyki odbyło się pod hasłem: „System informacyjny państwa – kierunki rozwoju”. W ramach kilku sesji i paneli eksperckich zostały wielowątkowo omówione pożądane kierunki rozwoju systemu informacyjnego państwa, m.in. zagadnienia związane z koniecznością redefinicji zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego (cyberbezpieczeństwa), potrzebą pełniejszego wykorzystania metod i narzędzi sztucznej inteligencji, niezbędną identyfikacją barier połączoną z poszukiwaniem innowacyjnych sposobów wspierania eksportu polskich rozwiązań informatycznych.

XXVIII Forum Teleinformatyki odbyło się pod honorowym patronatem: Janusza Cieszyńskiego – Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, Narodowego Banku Polskiego, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Więcej informacji: forumti.pl