ICM METEO: pierwszy komentarz synoptyka ukazał się 24 lata temu

W poniedziałek 12 września minęło równo 24 lata od kiedy ukazał się na stronie meteo.pl pierwszy komentarz synoptyka do numerycznej prognozy pogody ICM. W połowie 1998 roku uznaliśmy, że pracujący już od roku 1997 model UM-PL wymaga wielu objaśnień. Stanowił on wówczas istotny skok w prognozowaniu w obszarze Europy Środkowej – prognozy tworzył bowiem system superkomputerowy, a synoptyk je objaśniał, w przeciwieństwie do stosowanego w tradycyjnej meteorologii, gdzie prognozę tworzył synoptyk, a komputer służył dla jej napisania i rozpowszechnienia (sytuacja sprzed lat…). Przyjęta forma zobrazowania – mapy poszczególnych elementów co trzy godziny i dodatkowo meteorogramy dla wskazanych punktów – była całkowitą nowością.

W ciągu tych wielu lat pojawiały się kolejne wersje modelu UM; w pewnym momencie wycofano się z liczenia modelem COAMPS. W dalszym ciągu liczony jest modelem WAM stan falowania Bałtyku, zależny oczywiście od wiatru. Nie zmienił się obszar obliczeń – jest to Europa Środkowa i rejon Bałtyku. Obecnie w nowym zobrazowaniu mapy.meteo.pl mamy do dyspozycji dwa razy na dobę obliczenia modelem UM aż na 5 dni, oraz bardzo dokładne na 3,5 dnia modelem UM o siatce 1,5 km, a także zobrazowanie wyników modelu GFS dla Europy, Ameryki Północnej, części Atlantyku, Arktyki, Afryki i Azji.

W pisaniu już tysięcy komentarzy przez te lata wypracowaliśmy formułę, która nie jest opisywaniem tego, jaka to temperaturka i chmurka ze słoneczkiem pojawi się na planszy, ale pokazaniem, jakie procesy dziejące się w atmosferze tę pogodę kształtują – do tego konieczne jest wskazywanie złożoności i współzależności wielu dziejących się równolegle, niekiedy w znacznej odległości od siebie procesów w atmosferze. W naszej działalności na niwie szerzenia wiedzy meteorologicznej udało się wprowadzić parę pojęć, które już funkcjonują w świadomości odbiorców. Przede wszystkim pokazujemy dobową i terytorialną zmienność pogody, sporo mówimy zimą o temperaturze odczuwalnej, a latem o czasie trwania temperatur maksymalnych, przestrzegamy przed spadkiem temperatury z wysokością. Udało się wprowadzić pojęcie zespołów chmur konwekcyjnych, wyjaśniać przyczyny szkwałów i innych zjawisk konwekcyjnych. Nasz model nie prezentuje wyników obliczeń w swobodnej atmosferze, ale często przywołujemy pojęcia inwersji osiadania i jej skutków dla pola zachmurzenia oraz stratyfikacji masy, zmieniającej się wraz z porą doby. Wielokrotnie odnosimy się do aktualnej fazy cyrkulacji strefowej, wskazując na jej zasadnicze znaczenie w kształtowaniu się warunków pogodowych w naszym kraju.

Zaczynamy więc 25 rok pisania komentarzy. Oceniamy, że nasze komentarze czyta codziennie 3-4 tysiące osób. Ponadto wiele aplikacji otrzymujących od nas bezpłatnie wyniki pracy modelu, zamieszcza komentarz na własnych stronach – tu nie mamy pojęcia, do ilu osób docierają tą drogą. Jednak wiemy, że codzienne tłumaczenie i pokazywanie złożoności procesów meteo przynosi skutek. Prosimy o dalsze kontakty, czytamy wszystkie listy, na niektóre odpowiadamy w treści komentarzy, na inne oddzielnie.

Synoptycy – komentatorzy ICM UW


Zobacz także:

Obserwator (IMGW): Numeryczna prognoza pogody w ICM UW. Unified Model UKMO

Radio Naukowe: Pada, a miało być słońce? Dlaczego prognoza pogody czasem nie działa | Marta Kopeć i Bartosz Niezgódka z ICM Meteo