Międzynarodowa konferencja na 200. rocznicę urodzin Ludwika Pasteura

Serdecznie polecamy konferencję „The last word belongs to microbes – Celebrating the 200th anniversary of the birth of Louis Pasteur”, organizowaną przez Wydział Biologii UW, przy współpracy z licznymi krajowymi instytucjami naukowo-badawczymi, w tym ICM.

W tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Ludwika Pasteura. Jego życie było drogą epokowych odkryć w dziedzinie chemii, biologii i medycyny, a jednocześnie przykładem niezwykłej intuicji i dociekliwości badawczej, a także ogromnej wytrwałości i determinacji. Tegoroczny jubileusz to niepowtarzalna okazja dla przybliżenia sylwetki i osiągnięć jednego z największych umysłów wszech czasów.

Z tej okazji zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „The last word belongs to microbes – Celebrating the 200th anniversary of the birth of Louis Pasteur”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 29-30 listopada 2022 r. w Centrum Nauki Kopernik (zgłoszenia abstraktów do 15.09, rejestracja uczestników do 15.10).

W konferencji wezmą udział wybitni naukowcy, eksperci o ugruntowanym, światowym dorobku, a także młodzi badacze, realizujący ambitne projekty o zasięgu międzynarodowym.

Konferencja stwarza również pracownikom naukowym, doktorantom i studentom możliwość przedstawienia wyników badań własnych w formie plakatów i streszczeń publikowanych w okolicznościowej książce konferencyjnej. Autorzy wybranych streszczeń będą zaproszeni do wystąpień ustnych.

Pomysłodawcą konferencji i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. Tomasz Jagielski, kierownik Zakładu Mikrobiologii Medycznej.

Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy współpracy z licznymi krajowymi instytucjami naukowo-badawczymi. ICM – w składzie Komitetu Organizacyjnego konferencji – reprezentuje dr Catherine Suski-Grabowski.


Więcej informacji na temat konferencji dostępnych jest na stronie: pasteur2022.com