V Kongres Rynku Lotniczego już 9 września w Centrum Nauki Kopernik

W debacie „Rozwój ruchu pasażerskiego. Różne podejścia. Jeden cel” weźmie udział dr Jan Malawko odpowiedzialny za najbardziej zaawansowane projekty lotnicze w ICM na Uniwersytecie Warszawskim, w tym za rozwój Systemu Optymalizacji Globalnego Transportu Lotniczego (ICM-ICAO Global Air Transport Analytics). Dr Malawko jest także stałym członkiem Rady Programowej Kongresu Rynku Lotniczego, jako przedstawiciel środowiska naukowo-akademickiego.

Kongres Rynku Lotniczego to jedno z kluczowych wydarzeń biznesowych dedykowanych branży lotniczej w Polsce. Od pięciu lat Kongres jest przestrzenią dla merytorycznej dyskusji w gronie czołowych polskich i zagranicznych ekspertów. Na stałe wpisał się w krajobraz rynku lotniczego w Polsce. Tegoroczna edycja odbędzie się 9 września 2022 roku w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Organizatorami Kongresu są Zespół Doradców Gospodarczych TOR i portal Rynek Lotniczy.

Głównym wątkiem tematycznym Kongresu będzie strategia rozwoju polskiego lotnictwa w kontekście europejskich i światowych trendów. Podczas kongresu omówione zostaną kwestie wpływu transportu lotniczego na środowisko, w tym regulacje unijne. Zaproszeni eksperci porozmawiają o odbudowującym się ruchu pasażerskim, a także efektywnym wykorzystaniu segmentu cargo w Polsce. Integralną częścią kongresu od zawsze są również tematy związane z bezpieczeństwem ruchu lotniczego oraz cyberbezpieczeństwa w lotnictwie. Nowością jest planowany panel dyskusyjny dotyczący możliwości kooperacji lotnictwa cywilnego na rzecz obronności (w zakresie chociażby technologii).

Do udziału w Kongresie zaproszeni zostali przedstawiciele najważniejszych instytucji, firm i ośrodków naukowych związanych z lotnictwem jak również władze centralne i samorządowe różnego szczebla, organizacje i instytucje branżowe.V Kongres Rynku Lotniczego
Sesja: Transport Lotniczy
Debata: Rozwój ruchu pasażerskiego. Różne podejścia. Jeden cel
9 września 2022, godz. 14:15, Centrum Nauki Kopernik

  • Zamknięcie przestrzeni nad Syberią. Zagrożenie dla siatki połączeń czy szansa na budowę nowych?
  • Wpływ zmiany zachowań pasażerskich na podmioty działające w branży lotniczej
  • Jak budować dobre relacje z pasażerami w sytuacjach kryzysowych (odszkodowana, uciążliwość odpraw)?

Prelegenci:

  • Sebastian Gościniarek, Specjalista ds. Rynku Lotniczego, Biuro Strategii i Planowania Podprogramu Lotniskowego CPK
  • Maciej Jóźwiak, Adwokat, Partner kierujący praktyką rozwiązywania sporów oraz zespołem obsługującym sektor lotniczy w kancelarii Eversheds Sutherland
  • Dariusz Kuś, Prezes Zarządu, Port Lotniczy Wrocław S.A.
  • dr Jan Malawko, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
  • dr Anna Midera, Prezes Zarządu, Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta
  • Tomasz Szymczak, p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o

Moderator:

  • Michał J. Wichrowski, CEO, PMA Aviation

Pełny program Kongresu na kongresrynkulotniczego.pl


Zobacz także:

System Optymalizacji Globalnego Transportu Lotniczego (GATO) na Expo Dubai 2020

 

Rynek Lotniczy / ICM