EuroCC Poland: Do czego służą superkomputery?

Czy z pomocą superkomputera można szybciej wykryć raka płuc? Tak! Dzięki superkomputerom, sztucznej inteligencji i instytucjom takim jak ICM UW.

Naukowcy współpracujący z ICM realizują projekt „Predykcja śmiertelności i detekcja patologii w obrazowych badaniach przesiewowych klatki piersiowej z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia maszynowego”.

Celem badań jest wykazanie, że z pomocą technik AI zastosowanych do analizy zdjęć z tomografii komputerowej można wcześnie wykryć zmiany patologiczne w płucach i ocenić ryzyko zgonu. Za pomocą superkomputera w krótkim czasie analizowane są miliony obrazów. Próbka z jednego badania obrazowego zwykle ma rozmiar 100 MB i jest to seria 200 zdjęć. W ramach projektu analizowano 90 tysięcy takich serii, co dało 18 mln obrazów.

Więcej informacji o projekcie na stronie Narodowego Centrum Kompetencji HPC:
https://cc.eurohpc.pl/index.php/icm-projekt-1/


Zobacz także:

Oferta obliczeniowa Centrum Danych ICM: kdm.icm.edu.pl
ICM w konsorcjum EuroCC: Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC