Rekrutacja na XIII edycję Inżynierii Obliczeniowej w centrum superkomputerowym Uniwersytetu Warszawskiego

„ICM daje możliwość rozwijania swojej wiedzy poprzez kursy dostarczane od gigantów technologicznych; oferuje również ciekawe propozycje praktyk na uczelni jak i w firmach, gdzie obliczenia wielkoskalowe wykorzystywane są w biznesie.” – mówi mgr inż. Daria Czerniawko, tegoroczna absolwentka Inżynierii Obliczeniowej.

Od 6 czerwca trwa rekrutacja na 13. cykl kształcenia. Zobacz tematy ostatnio obronionych prac magisterskich.

O praktyczny wymiar studiowania oraz dalszą ścieżkę kariery pytamy Darię Czerniawko, tegoroczną absolwentkę Inżynierii Obliczeniowej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (mgr) oraz Informatyki w Medycynie na Wojskowej Akademii Technicznej (inż.).

Na czym polega praktyczny wymiar Inżynierii Obliczeniowej? Co Ci się podoba w tym kierunku?

Praktyczny wymiar studiów polega na tym, że od pierwszych dni jako student ma się styczność z superkomputerami. Oprócz wykonywania obliczeń na klastrach, można także zobaczyć, jak wygląda fizyczna maszyna w serwerowni. Dodatkowo, o wszystkim opowiadają ludzie z pasją, którzy na co dzień zajmują się HPC. ICM daje możliwość rozwijania swojej wiedzy poprzez kursy dostarczane od gigantów technologicznych. Poza tym ICM oferuje ciekawe propozycje praktyk na uczelni jak i w firmach, gdzie obliczenia wielkoskalowe wykorzystywane są w biznesie.

Jaki obszar z programu studiów szczególnie Cię interesuje?

Oprócz HPC, bardzo zainteresowały mnie tematy związane ze sztuczną inteligencją. W swojej pracy magisterskiej analizowałam stosowalność modelu Support Vector Machine do analizy umów stosowanych w obrocie konsumenckim pod kątem wyszukiwania niedozwolonych zapisów.

Co zamierzasz robić po studiach w ICM?

Dzięki temu, że na studiach w ICM wykorzystywałam różne języki programowania oraz narzędzia do rozwiązywania interdyscyplinarnych zadań, mogę w zależności od zainteresowań wybrać ścieżkę kariery. Obecnie pracuję jako w DevOps Engineer, natomiast myślę o kontynuowaniu ścieżki naukowej i napisaniu doktoratu.


Prace magisterskie obronione w 2022 r.

  • Analiza stosowalności modelu Support Vector Machine do analizy tekstowej wzorców umów stosowanych w obrocie konsumenckim pod kątem wyszukiwania niedozwolonych postanowień (opiekun – dr Łukasz Górski; obrona: 19.05.2022)
  • Predykcja zmian ruchu lotniczego w wyniku pandemii Covid-19 (opiekun – dr Jan Malawko, obrona: 25.03.2022)
  • Modele rozmieszczenia oddziałów udarowych w Polsce – obliczenia z zastosowaniem wielowątkowości (opiekun – dr Jakub Zieliński, obrona: 22.03.2022)
  • Weaponization of social media political advertising – a case study of the 2019 United Kingdom General Election (opiekun – dr hab. Dominik Batorski, obrona: 20.01.2022)

Więcej na stronie: icm.edu.pl/edukacja/studia-w-icm/ oraz w Archiwum Prac Dyplomowych https://apd.uw.edu.pl/catalogue/.


Studia o profilu praktycznym w ICM UW

  • Tworzenie projektów z wykorzystaniem infrastruktury obliczeniowej
  • Niewielka liczba studentów (15 os./cykl); model uniwersytetu badawczego
  • 3-miesięczne praktyki; w centrum superkomputerowym ICM UW lub w firmach z sektora IT
  • Bloki zajęć – system semestralny / ćwiczenia realizowane metodą projektów
  • Zajęcia prowadzi 30 wykładowców z ICM

Inżynieria obliczeniowa to kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym uruchomiony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW w semestrze zimowym 2016/2017. Oferta studiów skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia, 7-semestralne, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera) lub magisterskich. Program studiów dotyczy zastosowania obliczeń naukowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania zaawansowanych problemów naukowych i technicznych.

W trakcie studiów na kierunku Inżynieria Obliczeniowa studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu systemów wielkoskalowych, ich architektury, a także zarządzania nimi i wykorzystania w wybranych dziedzinach. Zapoznają się z metodami przetwarzania, analizy i wizualizacji wielkich danych w tym metodami uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Poznają metody i paradygmaty programowania systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem programowania równoległego i rozproszonego, w tym systemów gridowych oraz przetwarzania w chmurze. Zdobywają wiedzę na temat wybranej dziedziny zastosowań obliczeń wielkoskalowych, wykorzystywanych algorytmów i metod obliczeniowych, a także biorą udział w projektach obliczeniowych z wykorzystaniem superkomputerów.

Egzaminy magisterskie odbywają się trzykrotnie w ciągu roku: pod koniec września, grudnia i czerwca. Rekrutacja odbywa się przed każdym semestrem akademickim. Najbliższa, na trzynastą edycję studiów rozpoczyna się 6 czerwca i potrwa do 5 lipca (Tura 1.)

Rekrutacja i zasady kwalifikacji dla kandydatów pod linkiem: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/S2-IO/?from=field:P_IO