Omika i bioinformatyka na Uniwersytecie Warszawskim

Rozpoczął się trzeci cykl kształcenia na kursie „Omics Data Science – Bioinformatyka i Analiza Wielkoskalowych Danych Biomedycznych”. Projekt prowadzi ICM UW we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka. W tej edycji bierze udział 24 uczestników. Zajęcia prowadzi przeszło dwudziestu praktyków z uznanych ośrodków naukowych i branży MedTech.

„Obserwujemy, że rozwój technologii w dziedzinach omicznych, lawinowy wzrost danych i publikacji naukowych oraz malejące koszty sekwencjonowania DNA, korelują z dużym zainteresowaniem osób, które zgłaszają się na nasz kurs. O przyjęcie na Omics Data Science ubiega się nawet do 7 kandydatów na jedno miejsce. Uczestnikami programu są absolwenci lub studenci bioinformatyki, biotechnologii, chemii, fizyki, matematyki czy medycyny. Po ukończeniu kursu niektórzy nasi słuchacze otrzymują propozycję objęcia nowego stanowiska, podejmują dalsze studia doktoranckie lub rozwijają karierę post-doc. Otrzymujemy też sygnały, że włączenie omiki do projektów naukowych, znacząco wpływa na pozyskiwanie grantów” – informuje kierownik kursu, dr Catherine Suski-Grabowski z ICM UW.

W latach 2019-2021 – dzięki środkom z programu POWER* – kurs ukończyło 81 osób. Program Omics Data Science stanowią zajęcia wprowadzające do analizy danych wysokoprzepustowych (badania, infrastruktura, Python, pakiet R, modelowanie Deep Learning, etyka i RODO) oraz praktyczne wykorzystanie tych narzędzi w sześciu typach omik. W efekcie, kurs daje możliwość wieloaspektowej analizy danych biologicznych i medycznych z użyciem różnych technik, począwszy od genomiki po metabolomikę. Umiejętności z kursu mogą być wykorzystane w następujących dziedzinach:

  • diagnostyka chorób genetycznych, w tym identyfikacji molekularna nowych zespołów chorobowych;
  • prognoza przebiegu chorób;
  • identyfikacja czynników ryzyka chorób;
  • wspomaganie i doskonalenie zarządzania strukturami opieki zdrowotnej;

Podczas zajęć uczestnicy kursu korzystają z infrastruktury obliczeniowej ICM. Słuchacze mają również możliwość porównania wyuczonych metod informatycznych z ich komercyjnymi odpowiednikami: dzięki współpracy z firmą Illumina za pośrednictwem Analityk Genetyka, a także z Systems Biology Institute Tokio – wykorzystując i rozwijając platformę Garuda – multinarzędzie do analizy danych naukowych.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wśród różnych grup odbiorców, organizatorzy kursu planują w przyszłym roku akademickim uruchomienie kolejnej edycji. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa będą pojawiać się na stronie internetowej ICM UW.

 

Wykładowcy III edycji kursu Omics Data Science

Nazwisko i imię tytuł afiliacja przedmiot
Bała Piotr prof. dr hab. ICM UW Infrastruktura w badaniach wysokoprzepustowych
Bogacewicz Roman mgr ICM UW RODO w biomedycznych badaniach wysokoprzepustowych
Cysewski Dominik dr Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Proteomika
Czerniawska-Szejda Dominika dr ICM UW Podstawy analizy z wykorzystaniem pakietu R
Dawidziuk Mateusz dr n. med. Instytut Matki i Dziecka Podstawowe bazy danych i narzędzia do analizy danych wysokoprzepustowych
Dąbrowski Michał dr Instytut Podstaw Informatyki, PAN Epigenomika
Gambin Tomasz prof. dr hab. Instytut Matki i Dziecka Zastosowanie narzędzi Big Data
Gos Monika prof. dr hab. Instytut Matki i Dziecka Badania wysokoprzepustowe w medycynie – wprowadzenie
Górski Łukasz dr ICM UW Zastosowanie narzędzi Big Data w analizach omicznych – Hadoop, Spark
Hoffman Dorota prof. dr hab. Instytut Matki i Dziecka Badania wysokoprzepustowe w medycynie – wprowadzenie i etyczne aspekty biomedycznych badań
Karwowska Zuzanna mgr Ardigen SA Mikrobiom
Kopera Katarzyna mgr Małopolskie Centrum Biotechnologii; Uniwersytet Jagielloński Mikrobiom
Kościółek Tomasz dr Małopolskie Centrum Biotechnologii; Uniwersytet Jagielloński Mikrobiom
Kuśmirek Grzegorz mgr inż. BlueSoft Sp. z o.o. Podstawowe narzędzia informatyczne
Kuśmirek Wiktor dr inż. Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki Podstawowe narzędzia informatyczne
Lasocki Krzysztof student Politechnika Warszawska Podstawy technik informatycznych – Python
Nowak Robert prof. dr hab. inż Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki Podstawowe bazy danych i narzędzia do analizy danych wysokoprzepustowych
Nowicki Marek dr ICM UW Zastosowanie narzędzi Big Data w analizach omicznych – Hadoop, Spark
Paciorek Robert mgr inż. ICM UW Podstawy technik informatycznych – Python
Piersa Jarosław dr Samsung Electronics Polska Modelowanie Deep Learning w badaniach biomedycznych
Piwoński Krzysztof mgr ICM UW Podstawy analizy z wykorzystaniem pakietu R
Puchała Weronika mgr inż. Instytut Biochemii i Biofizyki, PAN Proteomika
Suski Grabowski Katarzyna dr ICM UW Kierownik kursu
Wojtaś Bartosz dr hab. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, PAN Transkryptomika

 


Zobacz także:
Omics Data Science – impuls dla rozwoju bioinformatyki i omiki w Polsce (wystąpienia wykładowców i absolwentów oraz podsumowanie dwóch edycji kursu)

https://www.youtube.com/watch?v=FB6wvpnargU


* Kurs Omics Data Science jest realizowany w ramach projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka (EDUGEN)”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nr umowy UDA-POWER.04.03.00-00-0054/18. Informacje dotyczące programu: https://edu-metgen.imid.med.pl/