Superkomputer w użyciu: Międzykontynentalny ultraszybki transfer danych

Ocean Danych, który połączył Europę z krajami Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Czym jest superkomputer? Co sprawia, że jest „super”? Do czego może być używany? Czy może pracować na zdalnych zestawach danych? Na te i na inne pytania uzyskamy odpowiedzi podczas webinaru prowadzonego przez Michała Hermanowicza i Jarosława Skomiała z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego. ICM jest jednym z największych centrów superkomputerowych i badawczych w Polsce. Ośrodek prowadzi interdyscyplinarne projekty naukowe oparte na modelowaniu matematycznym, symulacjach komputerowych, obliczeniach wielo- i wielkoskalowych.

W cyfrowej erze, posiadanie rozwiązania do przesyłania i przetwarzania danych na znaczne odległości i z wielką przepustowością, umożliwia nasz ciągły rozwój. Podczas tego seminarium skoncentrujemy się na jednym z naszych najciekawszych projektów badawczych, jakim jest transfer danych z Polski do Singapuru po nitce światłowodu CAE-1.

Międzykontynentalne połączenie produkcyjne na odległość 19,800 km wymagało nowoczesnych rozwiązań softwarowych oraz dużego nakładu pracy międzynarodowego konsorcjum. Transfer daje możliwość włączenia Bliskiego Wschodu w intensywne i rozproszone na całym świecie badania i prace naukowe na szlaku Europa – Azja i Pacyfik – Stany Zjednoczone. Dołącz do webinaru, aby dowiedzieć się więcej!

Seminarium jest częścią projektu pn. „Udział ICM i promocja polskiej nauki na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubai”.


Prelegenci:

Michał Hermanowicz uzyskał stopień doktora nauk fizycznych na Politechnice Poznańskiej w 2016 roku. Obecnie pracuje jako Specjalista Naukowo-Techniczny w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują fizykę obliczeniową, materiałoznawstwo, teorię funkcjonału gęstości i obliczenia o wysokiej wydajności.

Jarosław Skomiał jest głównym inżynierem sieci w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 roku kieruje Zespołem Centrum Danych i Usług Sieci Komputerowych. Jarosław Skomiał jest magistrem informatyki, absolwentem Politechniki Warszawskiej. Był architektem sieci podczas procesu produkcyjnego nad transkontynentalnym łączem Collaboration Asia Europe-1 100 Gb/s Warszawa-Singapur. Aktywny członek zespołu routingu SCInet.


 

Projekt pn. „Udział ICM i promocja polskiej nauki na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubai” został sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.