Liderzy Medycyny 2021: wyróżnienie dla Franciszka Rakowskiego

Dr inż. Franciszek Rakowski – adiunkt w ICM UW, szef zespołu modelującego przebieg Covid-19 – otrzymał wyróżnienie w 21. edycji konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” w kategorii zdrowie publiczne.

„Kolegium decyzyjne – w skład którego wchodzą wybitni eksperci w dziedzinie zarządzania i przedstawiciele instytucji związanych z ochroną zdrowia, doświadczeni oraz cenieni lekarze, jak również najbardziej wpływowe osoby w środowisku medycznym – postanowiło docenić wysiłek wkładany przez Pana w prace nad Modelem Epidemiologicznym ICM opisującym rozwój epidemii COVID-19. Dzięki zaangażowaniu i sprawności działania w roli kierownika zespołu modelującego, do społeczeństwa trafia rzetelny obraz rozprzestrzeniania się choroby i skali zagrożenia związanego z kolejnymi wariantami koronawirusa” – napisali Członkowie Kapituły w uzasadnieniu przyznania wyróżnienia dla dr. inż. Franciszka Rakowskiego.

Statuetki wręczono 26 stycznia na Zamku Królewskim w Warszawie. Organizatorem konkursu dla Liderów Medycyny jest Wydawnictwo Medyczne Termedia oraz redakcje „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”. Janusz Michalak, prezes Termedii, inaugurując galę, podkreślił, że uhonorowane zostały wspaniałe osoby, symbolizujące wysiłek tych wszystkich, którzy w ubiegłym roku poradzili sobie z trudnościami, przekuwając je w sukces.

Nagrody Wydawnictwa Termedia przyznawane są w dziesięciu kategoriach, m.in.: Placówki Publiczne, Innowacyjny Szpital, Zdrowie Publiczne, Działalność Edukacyjno-Szkoleniowa czy Ambasador w Ochronie Zdrowia. Kandydatów zgłaszają organizacje społeczne, zawodowe, związki pracodawców, a także osoby indywidualne. Najważniejszym argumentem za wyborem kandydatów 21. edycji była umiejętność działania bez perspektywy szybkiego zakończenia pandemii.


Dr inż. Franciszek Rakowski
Adiunkt w ICM UW
Ekspert ds. analizy danych i sztucznej inteligencji w instytucjach publicznych (Centrum Analiz Strategicznych KPRM, Ministerstwo Zdrowia) oraz w sektorze prywatnym (ICSec SA)

Absolwent wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Na tymże wydziale obronił także swoją pracę doktorską, poświęconą badaniom dynamiki molekularnej cząsteczek biologicznych za pomocą symulacji komputerowych. Prace te wykonywał już częściowo w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, gdzie po obronie doktoratu w 2008 roku pozostał przez kolejne 10 lat. W tym czasie współprowadził projekt „Model epidemiologiczny ICM UW”, w ramach którego zbudowano największy system symulujący rozprzestrzenianie się epidemii na terytorium Polski (2008-2011) oraz rozwijał własne zainteresowania naukowe w dziedzinach neurokognitywistyki i sztucznej inteligencji.

W 2018 roku został zatrudniony na stanowisku Principal Data Scientist w dziale badawczo rozwojowym firmy Samsung Electronics, gdzie kierował projektami budującymi rozwiązania AI w produktach firmowych. Po wybuchu pandemii COVID-19, reagując na potrzebę chwili, powrócił do ICM UW, gdzie objął kierownictwo nad zespołem przygotowującym prognozy rozwoju epidemii oraz rozwijającym metodologie zapoczątkowane dekadę wcześniej. Wyniki prac jego zespołu są przedstawiane decydentom państwowym w trakcie regularnych spotkań z Ministerstwem Zdrowia oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Obecnie jest członkiem zespołu ds. monitorowania i prognozowania epidemii COVID-19 przy Ministrze Zdrowia, ekspertem w Centrum Analiz Strategicznych KPRM oraz adiunktem w ICM UW.