Podsumowanie XII edycji Matematyki dla Ciekawych Świata

„Zakończyliśmy kurs, który odbył się w pełni wirtualnie na serwerze Discord. Ukończyło go 125 uczniów w wieku od 12 do 19 lat z kilkudziesięciu szkół, tym razem z całej Polski. Dzięki wirtualnej formule udało nam się dotrzeć tak do Lublina, jak i Wrocławia czy Nowej Soli” – informuje dr Maria Gokieli, organizatorka kursu w ICM.

Dziś (21 czerwca) odbyło się uroczyste (wirtualne) zakończenie XII edycji Matematyki dla Ciekawych Świata z udziałem młodzieży szkolnej i nauczycieli z przeszło 60 liceów i techników z całej Polski. W rywalizacji szkół kolejne miejsca zajęły:

1. LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie

2. I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

3. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

Ogłoszono również wyniki w rywalizacji indywidualnej, a w ramach nagrody dla najlepszych uczestników, organizatorzy zaplanowali trzy kursy wakacyjne, które odbędą się w formie stacjonarnej. Będą to:

  • Laboratorium sieciowe,
  • Laboratorium komputerowo- elektroniczne,
  • Laboratorium matematyczno-muzyczne.

Po ogłoszeniu wyników uczestnicy mogli posłuchać wykładu „Teoria grafów w walce z epidemią koronawirusa” oraz rozegrać mecz matematyczny.

XII edycja kursu Matematyka dla Ciekawych Świata trwała od marca do połowy czerwca 2021 r. i została zorganizowana we współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa, Fundacji mBank , a także dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Część z uczestników zgłębiała tajniki teorii grafów, druga szkoliła się w tematach związanych z zaawansowanym programowaniem i elektroniką. Całość prowadzona była przez pracowników i najlepszych studentów Inżynierii Obliczeniowej ICM [Zob. rekrutacja] oraz Wydziału MIM UW; mieliśmy także w zespole studenta PW i doktoranta Uniwersytetu w Bath. Po raz pierwszy dużą część zespołu stanowili absolwenci poprzednich edycji programu, co bardzo korzystnie odbiło się na jego przebiegu i współpracy” – podsumowuje dr Maria Gokieli, główna organizatorka kursu w ICM.

Projekt Matematyka dla ciekawych świata powstał w 2009 roku w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego – miejscu, w którym narodził się również Festiwal Nauki. Zajęcia mają za cel rozwijanie zainteresowań matematyką oraz jej zastosowaniami. Adresowane są do uczniów szkół średnich, lubiących matematykę, mających ugruntowaną podstawową wiedzę. Naczelną zasadą jest pokazanie matematyki “innej niż w szkole”. Organizatorzy tematycznie, jak i metodycznie wychodzą poza programy i schematy szkolne; priorytetem jest przy tym rozbudzenie ciekawości i wyobraźni matematycznej, pobudzenie do myślenia, nauka ścisłego rozumowania.

Więcej na stronie kursu: ciekawi.icm.edu.pl