Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci dr. Bogumiła Jakubiaka, inicjatora liczenia numerycznych prognoz meteorologicznych w Polsce

B.Jakubiak

Przez około 20 lat był pracownikiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) a następnie, w drugiej połowie lat 90., rozpoczął współpracę z ICM UW. Na pierwszym superkomputerze w Polsce (Cray EL98) uruchomił model meteorologiczny UM (Unified Model) opracowany przez brytyjską służbę meteorologiczną Met Office. Ta współpraca pomiędzy ICM i Met Office trwa do dziś.

Dr Jakubiak szczególnie interesował się asymilacją danych i filtrem Kalmana, dzięki czemu kolejne projekty badawcze prowadziły do poprawy jakości prognoz. Był autorem wielu prac naukowych i opracowań specjalistycznych, publikowanych w kraju i za granicą; kierownikiem i uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i wdrożeniowych.

Bez Jego wielkiego zaangażowania serwis meteo.pl nigdy by nie powstał. Był dla nas wielkim autorytetem. Dobrą, oddaną ludziom i pracy osobą. Świetnym naukowcem i współpracownikiem. Zawsze można było na niego liczyć.

Będzie nam Go brakowało.

Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi dr. Bogumiła Jakubiaka.