15 czerwca inauguracja Biblioteki Nauki, największej bazy naukowej w Polsce z publikacjami pełnotekstowymi

Ponad 360 tys. artykułów naukowych z prawie 1400 czasopism oraz mobilne wersje książek w otwartym dostępie. Biblioteka Nauki tworzona we współpracy z kilkuset Wydawcami wpisuje się w polityki otwartości zalecane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz sygnatariuszy Planu S, w tym Narodowe Centrum Nauki.

 

Platforma Otwartej Nauki ICM UW zaprasza do udziału w konferencji „Biblioteka Nauki. Rozwój infrastruktury i zasobów Otwartej Nauki”, która odbędzie się online 15 czerwca 2021 r. Wydarzenie organizowane jest z okazji premiery nowej odsłony serwisu Biblioteka Nauki – największej polskiej platformy otwartych treści naukowych. Projekt prowadzi Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Platformy Otwartej Nauki.

„Podczas konferencji chcemy porozmawiać o potrzebach i oczekiwaniach wydawców oraz redakcji związanych z otwartym dostępem, w szczególności na tle europejskiej i polskiej polityki naukowej. Spotkanie będzie także okazją do międzynarodowej wymiany doświadczeń w zakresie otwartego dostępu do czasopism naukowych.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli krajowych oraz europejskich instytucji odpowiedzialnych za rozwój nauki, a także przedstawicieli innych platform otwartych czasopism naukowych z całego świata” – informuje dr Krzysztof Siewicz, koordynator projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych.

Program konferencji obejmuje prezentację Biblioteki Nauki, wykład na temat polityki otwartości Komisji Europejskiej, a także dwa panele dyskusyjne – pierwszy z udziałem władz PAN, KRASP i NCN, drugi z udziałem przedstawicieli podobnych do Biblioteki Nauki serwisów z całego świata. Swój udział w charakterze prelegentów i/lub uczestników paneli dyskusyjnych potwierdzili:

 • Zbigniew Błocki, profesor nauk matematycznych, od 2015 r. dyrektor Narodowego Centrum Nauki;
 • Elżbieta Żądzińska, profesor nauk biologicznych, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 • Paweł Rowiński, profesor nauk o Ziemi, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezes PAN od 2015 r.;
 • Alea López de San Román González, z Zespołu Otwartej Nauki w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji;
 • Arianna Becerril García, profesor na Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Członkini Krajowego Systemu Naukowców (SNI) Meksyku;
 • Marek Michalewicz, MSc (LaTrobe), PhD (ANU), FAIP; Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim oraz Profesor Wizytujący w Instytucie Zaawansowanych Nauk Obliczeniowych na Uniwersytecie Stony Brook, USA;
 • Miroslav Milinović, Zastępca dyrektora ds. Infrastruktury Informatycznej i Oprogramowania Pośredniczącego w Uniwersyteckim Centrum Informatycznym SRCE (Uniwersytet w Zagrzebiu);
 • Susan Murray, dyrektorka wykonawcza African Journals OnLine (AJOL);
 • Ritsuko Nakajima, Dyrektorka Departamentu Infrastruktury Informacyjnej w Japońskiej Agencji Nauki i Technologii (Japan Science and Technology Agency, JST);
 • Abel L Packer, współzałożyciel SciELO (Scientific Electronic Library Online), Dyrektor programu SciELO / FAPESP (São Paulo Research Foundation).

Biblioteka Nauki umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:

 • AGRO – czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych;
 • BazTech – czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych;
 • CEJSH – czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych;
 • DML-PL – czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych;
 • PSJD – czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu.

Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

Biblioteka Nauki zapewnia łatwy, trwały i bezpłatny dostęp do publikacji naukowych wraz z ich metadanymi. Korzystanie z Biblioteki Nauki przez czytelników nie wymaga zakładania konta, wszystkie zasoby są dostępne z publicznego internetu. Wydawcy i redakcje mogą natomiast wprowadzać oraz weryfikować dane z poziomu przeglądarki, bez potrzeby instalowania specjalistycznego oprogramowania. Artykuły udostępnione są jako pliki w formacie PDF, a książki ponadto w formatach EPUB, MOBI oraz XML. Obecność artykułów i książek na platformie zwiększa ich widoczność w wyszukiwarkach interetowych, co pozwala szerokiemu gronu czytelników odnaleźć publikacje, zapoznać się z nimi i je zacytować.

Nowa wersja platformy Biblioteka Nauki została przygotowana w ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3. (łączna wartość projektu: 5 164 777,78 zł, dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951,43 zł).