Data Steward School


[AKTUALIZACJA]

Aby umożliwić szkolenie w formie stacjonarnej, organizatorzy zdecydowali się na przeniesienie szkolenia na jesień 2021. Termin zostanie potwierdzony w późniejszym czasie.

Rejestracja na drugą edycję jedynego w Polsce kompleksowego programu szkoleniowego GO–FAIR Initiative w zakresie zarządzania danymi naukowymi została wydłużona do 8 września.

Udział w Programie Szkoleniowym Data Steward School ma na celu przygotowanie Uczestników do pełnienia roli stewarda danych w macierzystej jednostce naukowej i pozwoli na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz unikalnych kompetencji w zakresie zarządzania danymi naukowymi.

Program Szkoleniowy realizowany jest w ścisłej współpracy z ICM UW i GO–FAIR Initiative, która ustala standardy zarządzania danymi naukowymi i wdraża je na całym świecie. Organizatorem Data Steward School jest Visnea sp. z o.o., oficjalny partner GO–FAIR Initiative w Polsce.

Uczestnicy Programu biorący udział w module szkoleniowym Foundation Level poznają kluczowe zagadnienia związane z przetwarzaniem, gromadzeniem, archiwizacją danych naukowych, a następnie wybierają jedną z trzech specjalizacji: zarządzanie strategiczne, IT – tworzenie baz danych, zarządzanie danymi naukowymi w projekcie badawczym. Formuła wyboru specjalizacji pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie konkretnego obszaru zarządzania danymi, co umożliwi uczestnikom szybkie zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Wśród tematów poruszanych na szkoleniu będą między innymi:

 • Wprowadzenie do tematyki zarządzania danymi naukowymi (uzasadnienie konieczności zarządzania danymi; dokumenty europejskie i polskie kształtujące wymogi zarządzania danymi naukowymi);
 • Światowe trendy w zarządzaniu nauką – konieczność odtwarzalności, ponownego użycia, współdzielenia zasobów danych;
 • Rola Data Steward w instytucie naukowym;
 • Open access i Creative Commons;
 • Powtarzalność/ weryfikacja naukowa – Metadane;
 • Ochrona danych (ochrona fizyczna – repozytoria, dokumentacja, opisy; ochrona własności intelektualnej – bazy danych, zbiory, cytowanie; aspekty formalno-prawne, odpowiedzialność);
 • Aspekty finansowe zarządzania danymi;
 • Data Management Plan – ważny dokument w życiu naukowym – jak go przygotować i zmieniać (omówienie kluczowych elementów DMP; analiza standardów i zagadnień dzielenia się danymi; długoterminowa strategia przechowywania i ochrony danych; konieczność zmiany i aktualizacji DMP);
 • Strategia zarządzania danymi w jednostce naukowej;
 • Bazy danych w pracy naukowej;
 • Big Data – zarządzanie dużymi zbiorami danych w instytucji naukowej;
 • Kwestie własności intelektualnej i danych we współpracy z przemysłem;
 • Prawa autorskie a zarządzanie danymi.

 

Terminy
Rejestracja: do 8 września 2021 r.
Kurs przeniesiony na jesień – szczegóły wkrótce
Foundation Level – 42 h szkoleniowe: 23-26.03.2021 r. oraz 20-21.04.2021 r.
Kurs specjalizacyjny – 42 h szkoleniowe: 22-23.04.2021 r. oraz 25-28.05.2021 r.

Szczegóły na stronie: visnea.org/data-steward-school