Nowe repozytoria danych badawczych

 

Wszyscy naukowcy mogą już korzystać z trzech serwisów, które powstały w ramach realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Repozytorium Danych Społecznych (RDS) oraz Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR) mają charakter dziedzinowy, natomiast nowa odsłona prowadzonego przez ICM UW Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia, które pozwala na udostępnianie danych ze wszystkich dziedzin nauki. Wszystkie repozytoria oparte są o otwarte oprogramowanie Dataverse, rozwijane w ramach projektu przez ICM UW.

Korzystanie z repozytoriów jest bezpłatne i umożliwia udostępnienie danych badawczych zgodnie ze światowymi standardami, między innymi zasadami FAIR. Zbiory danych deponowane w repozytoriach otrzymują trwałe identyfikatory DOI, które ułatwiają wyszukiwanie i identyfikację danych, a także powiązanie ich z publikacjami oraz prawidłowe zacytowanie. W repozytoriach umieszczać można zbiory danych o dowolnej wielkości. Deponujący mogą ponadto przypisać zestawom danych jedną z wolnych licencji, umożliwiając tym samym ich szerokie ponowne wykorzystanie.

Z danych udostępnionych w repozytoriach mogą korzystać wszyscy, zgodnie z warunkami określonymi w przyjętej licencji. Udostępnianie danych stanowi ważny element otwartej komunikacji naukowej – umożliwia szybkie dzielenie się wynikami badań, ułatwia weryfikację ustaleń zawartych w publikacjach, zwiększa oddziaływanie badań i ułatwia promocję dorobku naukowego. Dane badawcze mogą być ponownie wykorzystywane także przez osoby i instytucje spoza środowiska naukowego, w tym przedsiębiorców. Udostępnianie danych w repozytoriach jest jednym z najważniejszych elementów realizacji planów zarządzania danymi, wymaganych przez instytucje finansujące badania w Europie (Komisja Europejska) i w Polsce (Narodowe Centrum Nauki)

Repozytoria powstały w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych Beneficjentem, którego liderem jest Uniwersytet Warszawski. Jednostki UW realizujące projekt to Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Instytut Studiów Społecznych im. Prof. Roberta Zajonca. Partnerami projektu są Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej informacji znaleźć można na stronie projektu.
https://drodb.icm.edu.pl/