Studia z Inżynierii Obliczeniowej ICM UW na SC20 – największej światowej konferencji dedykowanej superkomputerom, sieciom i naukom obliczeniowym, wirtualnie z Atlanty

Inżynierię Obliczeniową podczas panelu poświęconego edukacji HPC (High-Performance Computing) przedstawił prof. Piotr Bała, pomysłodawca i kierownik studiów w ICM. Podczas konferencji ICM Uniwersytet Warszawski reprezentowali również studenci Warsaw Team (w konkursie klastrów) oraz Jarosław Skomiał, który już po raz drugi uczestniczy w budowie SCinet – największej i najbardziej zaawansowanej sieci komputerowej na Ziemi o wartości 80 mln $.

 

Konferencja SC, dawniej Supercomputing to największe i zarazem najważniejsze międzynarodowe wydarzenie w roku poświęcone obliczeniom wielkoskalowym, sieciom, pamięci masowej i analizom (High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis). Tegoroczna 33. edycja – SC20 – wirtualnie z Atlanty, odbyła się w dniach 9-19 listopada. ICM uczestniczy w  konferencji w ramach europejskiej sieci komputerowej Géant oraz polskiego konsorcjum Pionier; od 2018 r. również z własną powierzchnią wystawienniczą, promując osiągnięcia w zastosowaniach sztucznej inteligencji, wizualizacji, analityce danych lotniczych czy meteo, a także w dydaktyce.

 

 

Studia w ICM: Inżynieria Obliczeniowa

Studia drugiego stopnia z Inżynierii Obliczeniowej zostały przedstawione podczas sesji warsztatowej SC20 pod nazwą EduHPC: Workshop on Education for High-Performance Computing. Wystąpienie prof. Piotra Bały – twórcy i kierownika kierunku na UW – odbyło się w ramach tzw. Lightning Talks mających swoją kontynuację w późniejszej dyskusji panelowej. W sesji wzięli również udział organizatorzy bliźniaczych kierunków w Wielkiej Brytanii – University of Liverpool, a także w Stanach Zjednoczonych: Calvin University, University of Hawaii, University of Southern California, Vanderbilt University.

„Wydaje się, że wystąpienie A Masters Degree Course in Computational Engineering at University of Warsaw spotkało się z dużym zainteresowaniem. Jedno z pytań dotyczyło sposobu weryfikacji efektów kształcenia. Przypomnę, że realizujemy to przez hackathony Wielkie Wyzwania Programistyczne czy poprzez zatrudnienia w ICM. Inne pytania dotyczyły interdyscyplinarności studiów, w tym różnorodnego przygotowania kandydatów. Widać, że w tym zakresie przełamujemy stereotypy mówiące o konieczności przygotowania informatycznego na bazie którego buduje się wiedzę dziedzinową. W przypadku studiów Inżynieria Obliczeniowa działamy w zasadzie odwrotnie, co przynosi konkretne – i chyba lepsze – efekty. Było również pytanie ilu absolwentów wybiera studia doktoranckie. I tutaj nie mamy się czego wstydzić, bo kilka osób – z 15 które do tej pory ukończyły studia – kontynuuje naukę na studiach trzeciego stopnia” – komentuje prof. Piotr Bała.

Podsumowanie z indywidualnych wystąpień Lightning Talks w postaci publikacji jest dostępne tutaj (SC20 to konferencja klasy A według bazy CORE); a z pełnym programem panelu poświęconego edukacji można zapoznać się na stronie sc20.supercomputing.org. Wystąpienie z SC20 (bez części dyskusyjnej) jest również dostępne na profilu ICM UW na YouTube.

 

Inżynieria Obliczeniowa to kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym uruchomiony przez ICM UW w semestrze zimowym 2016/2017. Oferta studiów skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów inżynierskich lub magisterskich. Program studiów dotyczy zastosowania obliczeń naukowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania zaawansowanych problemów naukowych i technicznych.

W trakcie studiów na kierunku Inżynieria Obliczeniowa studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu systemów wielkoskalowych, ich architektury, a także zarządzania nimi i wykorzystania w wybranych dziedzinach (chemia obliczeniowa, modelowanie molekularne, bioinformatyka, analityka danych w lotnictwie, meteorologia, modelowanie procesów społecznych). Studenci zapoznają się z metodami przetwarzania, analizy i wizualizacji wielkich danych w tym metodami uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Poznają metody i paradygmaty programowania systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem programowania równoległego i rozproszonego, w tym przetwarzania w chmurze.

Więcej informacji na stronie icm.edu.pl/edukacja/studia-w-icm/

 


 

Warsaw Team po raz 9. w finale MŚ w supercomputingu

Warsaw Team jest jedyną drużyną z Polski, która startuje w finałach konkursów Student Cluster Competition (SCC) odbywających się corocznie na trzech głównych wydarzeniach superkomputerowych świata: SC w USA, ASC w Chinach oraz ISC w Niemczech. Do finału towarzyszącego konferencji SC20 zostało zakwalifikowanych 19 drużyn – głównie z Azji i USA – oraz tylko trzy zespoły z Europy: Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg (Niemcy), ETH Zurich (Szwajcaria) oraz Warsaw Team – Uniwersytet Warszawski.

Konkurs podczas konferencji SC20 odbył się całkowicie wirtualnie i był dziewiątym z kolei finałem zespołu studentów występujących od 2017 r. pod godłem Uniwersytetu Warszawskiego, choć w drużynie uczestniczą również osoby spoza UW. W listopadowym Virtual SCC na SC20 udział wzięli : Marek Skiba (UW), Paweł Pawłowski (UW), Konrad Litwiński (UW), Mateusz Nowakowski (UW), Marek Masiak (UCL) oraz Joanna Wojciechowska (UW).

Mentorami zespołu są Maciej Szpindler, Marcin Semeniuk oraz Michał Hermanowicz z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, którzy pracują ze studentami w ciągu całego roku.

„Zespół Warsaw Team, który trenujemy, na konkursie Student Cluster Competition SC20 zajął ostatecznie 11 miejsce spośród 19 zespołów z całego świata. Podobnie jak w ubiegłych latach prym wiodą zespoły z Chin. Tym razem był to konkurs wirtualny i wszystko działo się w chmurach. Myślę że największym wyzwaniem był brak interakcji i trudność w utrzymaniu kontaktu. Na plus – poznaliśmy dobrze technologię Microsoft Azure w kontekście HPC” – podsumowuje Maciej Szpindler z ICM.

„Kolejne wydarzenie z udziałem zespołu to chiński konkurs ASC – najtrudniejszy. Kwalifikacje już się rozpoczęły, a finał w maju 2021; znów wirtualnie. Skład zespołu stale ewoluuje, ze względu na ograniczenie uczestnictwa do etapu przed licencjatem. Studentów rekrutujemy głównie z MIM-u, jednak mamy aktualnie w zespole również reprezentanta UCL (University College London), czyli to już zespół międzynarodowy – dodaje Maciej Szpindler.

 

Więcej informacji nt. Virtual Student Cluster Competition SC20

 

Zobacz także konkurs SCC w USA w 2019 r. w normalnych warunkach – poza pandemią: Warsaw Team po światowym finale w Denver [szczegółowe wyniki i galeria]

 


 

SCinet – sieć za 80 mln $

Konferencja SC, ze względu na obecność kilkuset wystawców (uczelni, firm i instytucji), jest także poważnym wyzwaniem logistycznym wymagającym największej i najszybszej sieci jaka powstaje na ziemi, z użyciem najbardziej zaawansowanej technologii i sprzętu. Od 2018 r. w pracach nad SCinet uczestniczy Jarosław Skomiał, główny inżynier sieci w ICM.

„Praca nad SCinet w międzynarodowym zespole wolontariuszy zaczyna się już dziesięć miesięcy przed konferencją.  Spotykamy się online co 1-2 tygodnie – dla Europejczyków są to godziny nocne – na wideokonferencjach, podczas których przygotowujemy rozwiązania i całą logistykę budowy sieci. W istocie budujemy najszybszą sieć tymczasową na świecie. W 2019 r. osiągnęliśmy sumaryczną przepustowość przeszło 4 Tb/s samych łączy WAN. W tym roku, ze względu na pandemię i konferencję wirtualną, SCinet nie tworzył fizycznej infrastruktury, przez co skupiliśmy się na wirtualnym laboratorium, nowych technologiach i wymianie doświadczeń. Z punktu widzenia naszej codziennej pracy w Centrum Technologii ICM UW, naszym pośrednim celem uczestniczenia w tym projekcie jest także wdrażanie najnowocześniejszych technologii w środowisku produkcyjnym ICM” – mówi Jarosław Skomiał z ICM, członek SCinet Routing Team od 2018 r.

 

SCinet jest szybką, długodystansową siecią zbudowaną dla konferencji SC, która pomaga firmom i badaczom demonstrować i testować ich nowe produkty, projekty i badania.

SCinet w liczbach podczas SC19:

  • Ponad 200 wolontariuszy z 18 krajów i 79 organizacji zaplanowało, zbudowało i obsługiwało SCinet
  • 34 uczestników SC przekazało 80 milionów dolarów w postaci najnowocześniejszego sprzętu, oprogramowania i usług
  • 66 mil zainstalowanych kabli światłowodowych
  • 4,22 terabitów na sekundę przepustowości sieci rozległej dostarczonej do wystawców SC
  • 2,0 terabity na sekundę planowanego szczytowego ruchu sieciowego