Jak może przebiegać epidemia COVID-19 w Polsce?

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego uruchamia witrynę informacyjną na temat modelu rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Obok Modelu Epidemiologicznego ICM, strona prezentuje również badania nad zoonozami dr Anety Afelt oraz interaktywną mapę pandemii Covid-19.

Model Epidemiologiczny ICM opisuje rozwój epidemii Covid-19 w Polsce. Umożliwia on przewidywanie potencjalnych ścieżek dalszego rozwoju epidemii, a także badanie różnych scenariuszy i efektów, jakie wprowadzają dynamicznie stosowane restrykcje administracyjne. Witryna covid-19.icm.edu.pl/opis-modelu prezentuje wyniki predykcji w krótkiej skali czasowej jak i możliwe warianty rozprzestrzeniania się epidemii w dłuższych skalach czasu i przy założeniach odpowiednich obostrzeń czy parametrów choroby.

Nad Modelem Epidemiologicznym ICM pracuje w formule non stop 12-osobowy zespół, w tym sześcioro badaczy: dr Franciszek Rakowski (kierownik zespołu), dr Magdalena Gruziel-Słomka, dr Rafał Bartczuk, dr Jan Kisielewski, dr Jędrzej Nowosielski, dr Jakub Zieliński; oraz trzech deweloperów: dr Łukasz Górski, Karol Niedzielewski i Marcin Semeniuk. Prace nad modelem wspiera także dwóch stażystów: Antoni Moszyński (student MIMUW) i Maciej Radwan (student PW). Sekretarzem zespołu jest Artur Kaczorek.

Zespół Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW na bieżąco współpracuje z Ministrem Zdrowia, w tym Departamentem Analiz i Strategii MZ oraz z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

„Wchodzimy w skład zespołu ds. monitorowania i prognozowania epidemii COVID-19 powołanego przez Ministra Zdrowia. Z dużą satysfakcją współpracujemy również z innymi zespołami modelującymi epidemię COVID-19 w Polsce: grupą MOCOS z Politechniki Wrocławskiej, zespołem prof. Anny Gambin z MIMUW, a także zespołami modelarskimi z Państwowego Zakładu Higieny (prof. Magdalena Rosińska) i Ministerstwa Zdrowia” – informuje autor modelu oraz kierownik zespołu ICM dr Franciszek Rakowski.

Nowa witryna ICM jest również podsumowaniem dotychczasowych badań dr Anety Afelt, które koncentrują się na interdyscyplinarnym zastosowaniu geografii i jej aparatu badawczego w kompleksowych analizach epidemiologicznych. Dr Afelt w marcu 2020 r. została członkiem zespołu ds. COVID-19 przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konsultantem naukowym krajowych przedstawicieli do spraw działań poświęconych COVID-19 przy Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych (ERC); a od 30 czerwca jest Sekretarzem Zespołu doradczego ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Od października 2019 r. gości w grupie badawczej Espace-DEV, zajmującej się modelowaniem nisz socjoekologicznych. Laboratorium to jest afiliowane przy IRD – Institut de Recherche pour le Développement w Montpellier (Francja). Dr Afelt jest także uczestnikiem międzynarodowych projektów z zakresu epidemiologii i zdrowia publicznego, m.in. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Interaktywna mapa pandemii [ICM Interactive Pandemic Map] umożliwia porównywanie danych epidemiologicznych w odniesieniu do wielkości populacji, zasobności krajów, gęstości zaludnienia czy jakości opieki zdrowotnej. Aplikacja jest zintegrowana z danymi demograficznymi udostępnianymi przez Bank Światowy oraz Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (JHU Center for Systems Science and Engineering). Twórcą mapy pandemii Covid-19 jest Krzysztof Piwoński, absolwent Wydziału Fizyki UW; w ICM członek Zespołu Analityki Danych Lotnictwa, gdzie w ramach projektu SESAR (dot. wdrażania innowacji w obszarze zarządzania ruchem lotniczym) zajmuje się przetwarzaniem danych, web developmentem oraz rozwojem modeli uczenia maszynowego.