Uniwersytet Warszawski przystąpił do organizacji OpenAIRE

We wrześniu 2020 r. Uniwersytet Warszawski przystąpił do OpenAIRE, organizacji rozwijającej europejską infrastrukturę otwartej nauki i wspierającej badaczy oraz instytucje w udostępnianiu wyników badań. Projekty OpenAIRE na UW oraz w całym kraju prowadzi Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.

 

W realizację projektów OpenAIRE, od początku istnienia organizacji, zaangażowane jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego.

„ICM jako jeden z głównych partnerów technicznych odpowiada za rozwój oprogramowania, infrastruktury oraz rozwiązań uczenia maszynowego, będących podstawą większości serwisów internetowych udostępnianych przez OpenAIRE. Jednocześnie ICM UW prowadzi Krajowe Biuro Otwartego Dostępu w Polsce, które wspiera polskich badaczy w otwartym udostępnianiu wyników badań poprzez działania informacyjne i szkoleniowe”- mówi Wojciech Sylwestrzak z ICM, koordynator OpenAIRE w Polsce.

 

Organizacja OpenAIRE uzyskała osobowość prawną jesienią 2018 roku po blisko dziesięciu latach ciągłego działania w formule projektowej. Celem szeregu projektów, finansowanych z programów ramowych Unii Europejskiej, było wspieranie wdrażania polityki otwartości Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Początkowo cel ten realizowany był poprzez działania w dwóch obszarach: rozwój e-infrastruktury otwartej nauki służącej do gromadzenia wyników badań naukowych oraz łączenia ich z danymi dotyczącymi grantów oraz prowadzenie sieci Krajowych Biur Otwartego Dostępu pełniących rolę krajowych punktów kontaktowych OpenAIRE. Z czasem działania rozszerzane były na inne obszary, m.in. monitorowanie postępów we wdrażaniu polityk otwartości, formułowanie wytycznych zapewniających interoperacyjność repozytoriów czy tworzenie kolejnych serwisów. Opierając się na dotychczasowych osiągnięciach w zakresie rozwijania infrastruktury i serwisów technicznych oraz wspierania instytucji i naukowców w otwartym udostępnianiu wyników badań, organizacja OpenAIRE angażuje się także w rozwój European Open Science Cloud (EOSC).


OpenAIRE Week

Więcej informacji o OpenAIRE uzyskać można na stronie organizacji oraz podczas OpenAIRE Week, wydarzenia organizowanego online w dniach 12-16 października 2020 r., w ramach którego zaplanowane są popołudniowe sesje otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Podczas webinariów i paneli dyskusyjnych przedstawione zostaną zarówno serwisy OpenAIRE, jak i działania na rzecz promocji otwartej komunikacji naukowej.