ICM jest partnerem w edukacyjnym projekcie w onkologii nagrodzonym grantem 4EU+

Projekt “Kompleksowy i integracyjny program edukacyjny w dziedzinie onkologii” został zatwierdzony do finansowania przez sojusz 4EU+ (European University Alliance).

Beneficjentami grantu są: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) wraz z Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), CESNET (uniwersytetami z Czech i Czeską Akademią Nauk) oraz Narodowym Instytutem Onkologii w Mediolanie (INT). Współautorką projektu i koordynatorem ze strony ICM UW jest dr Catherine Suski-Grabowski.

 

Celem nagrodzonego projektu jest zapewnienie kompleksowego i zintegrowanego programu edukacyjnego w zakresie onkologii molekularnej i klinicznej. Inicjatywa ma pomóc studentom w określeniu obszaru ich zainteresowań w obrębie onkologii oraz w wyborze odpowiedniej tematyki studiów doktoranckich.

“Onkologia staje się coraz bardziej wyspecjalizowaną dziedziną wymagającą interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności. Wspólnie z Ahmedem Idbaih (AP-HP, liderem projektu), Aleskim Sedo (CESNET) i Giancarlo Pruneri (INT) opracowaliśmy program obejmujący badania kliniczne i przedkliniczne” – mówi dr Catherine Suski-Grabowski z ICM UW.

“Pierwsza cześć programu dotyczy nowotworów w klinikach, strategii terapeutycznych w onkologii oraz umiejętności prowadzenia i analizowania badań klinicznych. Druga część (przedkliniczna) koncentruje się na onkogenezie molekularnej i komórkowej, w tym na biologii komórek nowotworowych, mikrośrodowisku i mikrośrodowisku nowotworowym; badaniach translacyjnych (identyfikacji biomarkerów i rozwoju leków); a także umiejętnościach prowadzenia badań w onkologii (in silico, in vitro oraz in vivo)” – wyjaśnia dr Suski-Grabowski.

 

Program edukacyjny w dziedzinie onkologii obejmuje trzy formy kształcenia:

  • szkołę letnią w lipcu 2021 r. w Warszawie (we współpracy Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu w Mediolanie i Uniwersytetu Warszawskiego; zaproszono także Uniwersytet w Kopenhadze i Uniwersytet w Heidelbergu);
  • program magisterski, złożony z mikrodyplomów, rozpoczynający się we wrześniu 2022 roku;
  • studia doktoranckie, rozpoczynające się we wrześniu 2024 roku.

Projekt ma przyczynić się do federalizacji i synergii sześciu uniwersytetów zajmujących się walką z rakiem. Ważnym wymiarem programu jest współpraca środowisk akademickich z europejskimi przedsiębiorstwami na rzecz powszechnego dostępu do specjalistycznej wiedzy i narzędzi z zakresie najnowszych badań i osiągnieć w onkologii. Autorzy projektu wskazują również na wzajemną inspirację uczelni, studentów i firm w kierunku rozwoju innowacyjnych strategii terapeutycznych w chorobach nowotworowych.

 

W uzasadnieniu przyznania grantu – podpisanym przez Volkera Balli, sekretarza generalnego 4EU+ oraz Isabelle Kratz kierownika projektu 4EU+ z Uniwersytetu Sorbońskiego – czytamy:

“Komitet Zarządzający 4EU+ pragnie podziękować za złożenie propozycji projektu w pierwszym naborze projektów edukacyjnych 4EU+. Doceniamy myśl i wysiłek, jaki włożyli Państwo wraz z kolegami z innych uczelni 4EU+ w przygotowanie projektu. Projekty takie jak Państwa są kluczowym elementem budowania współpracy w ramach naszego sojuszu”.


Sojusz 4EU+ (European Universities Alliance 4EU+) zrzesza obecnie sześć uczelni realizujących ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Działalność ta koncentruje się na czterech sztandarowych programach:

  • Projekt flagowy 1: Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim;
  • Projekt flagowy 2: Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie i zaangażowanie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
  • Projekt flagowy 3: Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
  • Projekt flagowy 4: Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.