Nowa umowa transformacyjna z publikowaniem otwartym z American Chemical Society

Waszyngton / Warszawa, 23.07.2020 r.

ICM i American Chemical Society (ACS) podpisują umowę transformacyjną „read and publish”, która obowiązuje do 2022 r. i obejmuje konsorcjum 51 polskich instytucji akademickich i naukowych.

Na mocy nowej umowy naukowcy z instytucji uczestniczących w konsorcjum mogą publikować we wszystkich czasopismach z kolekcji ACS Web Editions na najbardziej liberalnej licencji otwartego dostępu CC-BY bez ponoszenia kosztów publikacji, patrz Program publikowania otwartego ACS 2020-2022 na stronie WBN.

Naukowcy z instytucji uczestniczących w konsorcjum mają jednocześnie dostęp na serwerze wydawcy do wszystkich czasopism ACS Web Editions wraz z kompletnymi archiwami, w tym do najnowszych artykułów poświęconych badaniom nad Covid-19.

W ostatnim roku ACS wspierało rosnące globalne zainteresowanie umowami o otwartym dostępie i do tej pory współpracowało z ponad 350 instytucjami na całym świecie.

 

“Naukowe wydawnictwa na całym świecie zmierzają w kierunku otwartego dostępu, który wspiera ACS “, mówi dr James Milne, prezes ACS Publications Division. “Ta umowa pomoże nam wspierać rozpowszechnianie wyników badań naukowców z polskich uczelni, jednocześnie pogłębiając nasze zaangażowanie w ruch otwartego dostępu”.

“Polscy naukowcy z uznaniem i entuzjazmem powitają tę nową możliwość publikowania w światowej klasy czasopismach ACS w trybie otwartego dostępu. To porozumienie zbliża Polskę i ACS do spełnienia warunków europejskiego Planu S“, mówi dr Marek Michalewicz, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Obliczeniowego Uniwersytetu Warszawskiego.

11 programów publikowania otwartego WBN

Umowa z ACS jest trzecią – po umowach ze Springerem oraz Elsevier – pod względem liczby artykułów otwartych, które mogą publikować rocznie polscy autorzy. Wirtualna Biblioteka Nauki obsługuje łącznie jedenaście programów publikowania otwartego w ramach licencji krajowych lub konsorcyjnych, w tym międzynarodowy program Scoap3.


Licencja konsorcyjna ACS jest koordynowana przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Obliczeniowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki, dotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program powstał w latach 90. i umożliwia dostęp do najważniejszych międzynarodowych zasobów naukowych dla polskiego środowiska akademickiego oraz wspiera otwarty dostęp i realizację Planu S w Polsce.

American Chemical Society (Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne, ACS) jest organizacją non profit, działającą pod patronatem Kongresu USA. Towarzystwo jest światowym liderem w zapewnianiu dostępu do informacji i badań związanych z chemią poprzez liczne rozwiązania badawcze, recenzowane czasopisma, konferencje naukowe, e-książki oraz tygodnik “Chemical & Engineering News”. Czasopisma ACS należą do najczęściej cytowanych, cieszących się największym zaufaniem i najchętniej czytanych w literaturze naukowej, jednak samo ACS nie prowadzi badań chemicznych. Jako specjalista w dziedzinie naukowych rozwiązań informacyjnych (SciFinder®, STN®), jego dział CAS napędza globalne badania, odkrycia i innowacje. Główne biura ACS znajdują się w Waszyngtonie, D.C. i Columbus, Ohio.


Uczestnicy konsorcjum ACS w latach 2020 – 2022

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
3. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
4. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
5. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
6. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
7. Instytut Chemii Fizycznej PAN
8. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
9. Instytut Chemii Organicznej PAN
10. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
11. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
12. Instytut Fizyki PAN
13. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
14. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
15. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
16. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
17. Politechnika Gdańska
18. Politechnika Krakowska
19. Politechnika Łódzka
20. Politechnika Poznańska
21. Politechnika Rzeszowska
22. Politechnika Śląska
23. Politechnika Warszawska
24. Politechnika Wrocławska
25. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”
26. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
27. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
28. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
29. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
30. Uniwersytet Gdański
31. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
32. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
33. Uniwersytet Jagielloński
34. Uniwersytet Łódzki
35. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
36. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
37. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
38. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
39. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
40. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
41. Uniwersytet Opolski
42. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
43. Uniwersytet Śląski w Katowicach
44. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
45. Uniwersytet w Białymstoku
46. Uniwersytet Warszawski
47. Uniwersytet Wrocławski
48. Uniwersytet Zielonogórski
49. Warszawski Uniwersytet Medyczny
50. Wojskowa Akademia Techniczna
51. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie