PLL LOT oraz ICM łączą siły w badaniach nad zastosowaniem nowoczesnych technologii w planowaniu operacji lotniczych

LOT - ICM porozumienie o współpracy_AI_BigData

Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) podpisały list intencyjny o współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) w zakresie zastosowania rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji, analizy wielkich zbiorów danych z wykorzystaniem komputerów o wysokiej mocy obliczeniowej w optymalizacji operacji lotniczych.

 

Porozumienie pomiędzy PLL LOT a ICM jest przykładem praktycznego zastosowania  wyników badań i najnowszych metod matematyczno-informatycznych w obszarze funkcjonowania linii lotniczych. Pierwsze możliwe wspólne inicjatywy to wsparcie PLL LOT w zakresie prognostyki obsługi technicznej (predictive maintenance) głównie dla siatki połączeń samolotów typu Boeing 787 oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w planowaniu operacji lotniczych. Zakres współpracy obejmuje również szereg aktywności edukacyjnych (szkoleń, seminariów, konferencji naukowo-dydaktycznych), a w przyszłości zorganizowanie specjalistycznych studiów obejmujących zagadnienia obliczania i modelowania procesów w sektorze lotniczym.

 

Nowe technologie pozyskiwania i analizowania danych wspomagają procesy transformacji cyfrowej w wielu gałęziach gospodarki. Są one szczególnie istotne w branży lotniczej, w której  kluczowym czynnikiem sukcesu jest dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu skuteczności operacyjnej. Jestem przekonany, że rozwiązania z obszaru analityki predykcyjnej będą skutecznym wsparciem rozwoju naszej firmy w działalności operacyjnej – mówi Maciej Wilk, Członek Zarządu PLL LOT ds. operacyjnych.

 

Zaawansowane prace nad sztuczną inteligencją (AI) będą obejmować dane z Systemu Optymalizacji Globalnego Transportu Lotniczego (GATO – Global Air Transport Optimisation) oraz Systemu Nagłych Sytuacji Alarmowych w Czasie Rzeczywistym (Emergency Squawk Detection System). Obydwie aplikacje ICM to rozwiązania już wdrożone i ciągle rozwijane w ścisłym partnerstwie z agencją ONZ – Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

 

Rok 2020 na UW rozpoczęliśmy od wyróżnienia dla najlepszego uniwersytetu badawczego w Polsce. Jestem przekonany, że kształcenie analityków lotnictwa to kolejny, przełomowy krok w realizacji misji uczelni w obszarze nauki i gospodarki opartej o wielkie dane. ICM – jako centrum doskonałości w superkomputingu, wielkich danych (Big Data) oraz sztucznej inteligencji (AI) – prowadzi już dwa elitarne projekty dydaktyczne: kurs Omics Data Science w obszarze medycyny i biologii opartej o tzw. dane „omiczne” czyli genomikę, proteomikę, metabolomikę i wiele innych; oraz studia II stopnia z Inżynierii Obliczeniowej. Bliska współpraca z PLL LOT to kolejny, bardzo praktyczny wymiar kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – mówi dr Marek Michalewicz, Dyrektor ICM.

 

ICM poza obszarem lotnictwa z wykorzystaniem aplikacji GATO czy zaangażowania w program poprawy wydajności i bezpieczeństwa transportu SESAR, realizuje szereg projektów w obszarach: diagnostyki medycznej, numerycznego prognozowania pogody czy modelowania procesów społecznych. W domenie usług typu High Performance Computing (HPC) i usług chmurowych, ICM wspomaga ok. 1000 użytkowników z całej Polski korzystających z superkomputerów i infrastruktury obliczeniowej, sieciowej oraz przechowywania wielkich danych.

 

GATO, czyli System Optymalizacji Globalnego Transportu Lotniczego (Global Air Transport Optimisation) to kompletne zasoby cyfrowe globalnego systemu przewozów lotniczych oraz narzędzie optymalizacji przewozów. ICM opracował już pięć modułów analitycznych aplikacji: Linie Lotnicze, Lotniska, Kraje, Trasy, Wolności Lotnicze (Airline, Airport, Country, Route, Air Freedoms) i przygotowuje dwa kolejne – modele predykcji oparte na AI i uczeniu maszynowym –  Rentowność Połączeń i Analizy Różnych Scenariuszy Siatki Połączeń (Route Profitablity i Scenario Analysis). Projekt GATO od 2015 r. jest stale rozwijany we współpracy z ICAO – agencją ONZ ds. lotnictwa cywilnego. Dotychczasowe wyniki oparte są na kompletnym repozytorium danych (Air Traffic Big Data) zawierającym miliardy zapisów przewozów pasażerskich z ostatnich ośmiu lat.

 

System Nagłych Sytuacji Alarmowych w Czasie Rzeczywistym (Emergency Squawk Detection System) służy do wykrywania lotniczych sygnałów alarmowych w czasie rzeczywistym; celem aplikacji jest monitorowanie i zbieranie sygnałów o niebezpieczeństwie, wysyłanych przez samoloty (w szczególności tzw. squawks 7500, 7600 i 7700).


Polskie Linie Lotnicze LOT to nowoczesny przewoźnik łączący od 91 lat Europę Środkową i Wschodnią ze światem. W 2019 roku LOT przewiózł 10 mln pasażerów, o ponad milion więcej niż rok wcześniej i aż o 5,7 mln pasażerów więcej niż w 2015 r. LOT zapewnia komfortową podróż w ramach ponad 120 połączeń na świecie. W ofercie polskiego przewoźnika są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii, Korei Południowej, Singapurze, Indiach i na Sri Lance. LOT konsekwentnie zwiększa częstotliwość i udoskonala ofertę na tych kierunkach, wzmacniając tym samym swoją pozycję na europejskim rynku. Połączenia dalekodystansowe obsługuje Boeingami 787 Dreamliner, jednymi z najnowocześniejszych szerokokadłubowych samolotów świata. LOT jest jedną z najbardziej międzynarodowych i rozpoznawalnych polskich marek.