Praca studenta Inżynierii Obliczeniowej z wynikiem 880 pobrań ze Springera

Inżynieria obliczeniowa w ICM UW _ rekrutacja

Karol Niedzielewski w niecałe 3 miesiące uzyskał wynik 880 pobrań z magazynu Springer Nature Computer Science. Praca powstała na kierunku Inżynieria Obliczeniowa w ICM UW.

[Rekrutacja na 8. edycję studiów trwa do 31 stycznia 2020 r.| Zobacz tematy obronionych prac dyplomowych]

 

Praca Karola Niedzielewskiego wyraźnie pokazuje, że studenci inżynierii obliczeniowej w trakcie zajęć uzyskują wiedzę i kompetencje w zakresie programowania równoległego i korzystania z superkomputerów. Dzięki studiom są w stanie efektywnie wykorzystać dostępne zasoby obliczeniowe do rozwiązywania problemów naukowych – mówi prof. Piotr Bała, pomysłodawca i kierownik studiów Inżynieria Obliczeniowa w ICM UW.

Wśród sukcesów naszych studentów należy również wymienić  Diamentowy Grant w 8. edycji programu MNiSW, a także dwukrotnie 1. oraz 2. i 3. miejsce w hackathonach Wielkie Wyzwania Programistyczne ­– dodaje prof. Bała.

 

Zastosowanie w analizie danych genetycznych

Wielka ilość zgromadzonych informacji wykorzystanych w połączeniu z uczeniem maszynowym i metodami statystycznymi umożliwia wysokiej jakości analizę i wgląd w dane, co prowadzi do projektowania systemów klasyfikujących o wielkiej precyzji. W procesie analizy wybór najbardziej istotnych cech jest kluczowy dla późniejszej jakości projektowanych systemów.

W pracy zaproponowane są dwie implementacje algorytmu Multidimensional Feature Selection, które mogą być użyte w rozproszonych środowiskach obliczeniowych do detekcji wszelkich istotnych zmiennych. Oprogramowanie zostało rozwinięte z wykorzystaniem języka C++ i biblioteki High Performance Parallex w celu uzyskania najlepszej wydajności i przenośności rozwiązania. Głównym przeznaczeniem oprogramowania jest umożliwienie badaczom analizy danych genetycznych w poszukiwaniu złożonych zależności w potencjalnych źródłach chorób.

 

Perspektywy po Inżynierii Obliczeniowej

Publikacja w Springer Nature prezentuje najważniejsze wyniki pracy magisterskiej Karola Niedzielewskiego obronionej pod koniec 2019 r. w ramach kierunku Inżynieria Obliczeniowa w ICM UW. Praca pt. Zrównoleglenie algorytmu MDFS z wykorzystaniem High Performance ParalleX została wykonana pod kierownictwem dr. Marka Michalewicza i we współpracy z Maciejem Marchwianym.

Dalsze badania Karola Niedzielewskiego są skupione na rozwijaniu metody w kierunku implementacji nowych funkcjonalności. Rozszerzenie oprogramowania pozwoli na analizowanie różnych typów danych (ciągłych i dyskretnych) oraz na wydobywaniu większej ilości informacji. Lepszy wgląd w dane będzie możliwy dzięki grupowaniu zmiennych na podstawie zależności miedzy nimi i/lub dzięki generowaniu grafów zależności. Autor pracuje również nad zastosowaniem danej metody w innych dziedzinach niż genetyka, np. w naukach społecznych.

 

Open Access w czasopismach Springera

Praca Multidimensional Feature Selection and High Performance ParalleX została wydana w ramach krajowego programu publikowania otwartego Springer. Program ten umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer. Od 1 stycznia program działa z nową pulą 2133 artykułów na rok 2020. Zakup licencji oraz udostępnianie zasobów Springera i wielu innych wydawców jest realizowany przez ICM w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki finansowanego przez MNiSW.

Pobierz artykuł:
https://link.springer.com/article/10.1007/s42979-019-0037-5


 

Do 31 stycznia 2020 r. trwa rekrutacja na 8. edycję Inżynierii Obliczeniowej

Studia stacjonarne drugiego stopnia w ICM trwają 3 semestry i dotyczą obliczeń naukowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania zaawansowanych problemów naukowych i technicznych. Każda edycja skierowana jest do wąskiej grupy studentów (limit 15 miejsc). Do końca 2019 roku zostało obronionych 11 prac magisterskich [tabela].

 

Więcej informacji na stronie internetowej kierunku

Rejestracja na 8. edycję (semestr letni 2019/2020) – strona IRK

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH OBRONIONYCH W LATACH 2018-2019


  Temat pracy Opiekunowie Data egz.
1. Analiza archiwalnych prognoz modelu meteorologicznego UM w kontekście prognozowania energii generowanej przez OZE Karolina Szafranek
Piotr Bała
2019-12-02
2. Zrównoleglenie algorytmu MDFS z wykorzystaniem High Performance ParalleX Marek Michalewicz
Piotr Bała
2019-12-02
3. Opracowanie biblioteki języka R realizującej protokół rzetelnej budowy modeli uczenia maszynowego i przetestowanie na danych z „Neuroblastoma Data Integration Challenge” Camda 2017 Witold Rudnicki
Piotr Bała
2019-06-24
4. Analiza możliwości zwiększenia wydajności obliczeniowej oprogramowania MATSim przy pomocy biblioteki PCJ Piotr Bała 2019-06-24
5. Nieliniowe uzgadnianie i uśrednianie dwuwymiarowych pól skalarnych z progresywnym zagęszczaniem siatki punktów kontrolnych Krzysztof Nowiński
Piotr Bała
2018-12-18
6. Skalowalność głębokich sieci neuronowych
na superkomputerach o różnych architekturach
Marek Michalewicz
Piotr Bała
2018-12-18
7. Samozgodnościowa weryfikacja numerycznych
modeli prognozy pogody
Jacek Kopeć
Piotr Bała
2018-09-07
8. Automatyczna analiza podobieństwa orzeczeń sądowych Dominik Batorski
Piotr Bała
2018-06-29
9. Prognozy przewozowe w transporcie lotniczym
z uwzględnieniem konkurencji pomiędzy przewoźnikami
Jan Malawko 2018-06-22
10. Udostępnienie aplikacji OpenFOAM poprzez portal UNICORE Piotr Bała 2018-06-19
11. Rozprzestrzenianie dezinformacji za pośrednictwem Internetu Dominik Batorski
Piotr Bała
2018-06-19